Овај сајт користи Open Journal Systems 3.1.0.1, који је open source систем за управљања часописима и програм за издавање, подржан и бесплатно дистрибуиран од Public Knowledge Project-а под GNU General Public License.

Pроцес уређивања и издавања у OJS-у