LANGUAGE POLICY AS A PRETEXT FOR ARMED CONFLICT IN UKRAINE

  • István CSERNICSKÓ Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, University of Pannonia Beregovo, Veszprém
Keywords: Ukraine, language policy, Russian language, Ukrainian language, language law, regional or minority languages, war in Ukraine

Abstract

Ukraine, independent since 1991, has been experiencing the greatest crisis of her history. The language divide in the country plays a crucial role in the political and military crisis, which even threatens Europe’s safety. A significant proportion of Ukraine’s population use both Ukrainian and Russian on a regular basis, the other minority languages (Romanian, Polish, Hungarian, etc.) only make the linguistic picture of the country more colourful. Our paper will present how political elite wished to settle the language issue by adopting the law which regulates the use of these two languages. The Ukrainian ethnic and linguistic crisis jeopardising Europe’s safety and the growth rate of the world economy cannot be settled without settling the status issues of the languages used in the country.

References

Arel, Dominique–Khmelko, Valerii. 1996. The Russian Factor and Territorial Polarization in Ukraine. The Harriman Review 1–2: 81–91.
Beregszászi Anikó–Csernicskó István–Ferenc Viktória. 2014. Nyelvi jogaink és lehetőségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Besters-Dilger, Juliane, szerk. 2009. Language Policy and Language Situation in Ukraine: Analysis and Recommendations. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Bowring, Bill. 2009. Language Policy in Ukraine. International Standards and Obligations, and Ukrainian Law and Legislation. In Language Policy and Language Situation in Ukraine: Analysis and Recommendations, szerk. Besters-Dilger, Juliane. 57–100. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Bowring, Bill. 2014. The Russian language in Ukraine: Complicit in Genocide, or Victim of State-building? In The Russian Language Outside the Nation, szerk. Ryazanova-Clarke, Lara, 56–80. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Csernicskó István. 2006. Az ukrán–orosz nyelvi háború és a kárpátaljai magyarság. Kisebbségkutatás 4: 764–769.
Csernicskó István. 2013. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén. 1867–2010. Budapest: Gondolat Kiadó.
Dickinson, Jennifer. 2010. Languages for the market, the nation, or the margins: overlapping ideologies of language and identity in Zakarpattia. International Journal of the Sociology of Language 201. 53–78.
Fedinec Csilla. 2012. Ukrajna helye Európában és a magyar–ukrán kapcsolatok két évtizede. Külügyi Szemle 4: 99–123.
Fedinec Csilla–Csernicskó István. 2012. Nyelvtörvény Saga Ukrajnában: a lezáratlan 2012-es fejezet. Kisebbségkutatás 3: 568–588.
Huntington, Samuel P. 1993. The Clash of Civilisations? Foreign Affairs 3: 22–49.
Juscsenko, Viktor. 2010. Чия мова – того й влада. День 180: 4–5.
Karácsonyi Dávid–Kocsis Károly–Kovály Katalin–Molnár József–Póti László. 2014. East–West dichotomy and political conflict in Ukraine – Was Huntington right? Hungarian Geographical Bulletin 2: 99–134.
Kubicek, Paul. 2000. Regional Polarisation in Ukraine: Public Opinion, Voting and Legislative Behaviour. Europa-Asia Studies 2: 273–294.
Kulyk, Volodymyr. 2007. Языковые идеологии в украинском политическом и интеллектуальном дискурсах. Отечественные записки 1: 296–316.
Kulyk, Volodymyr. 2008. Мовна політика та суспільні настанови щодо неї після помаранчевої революції. In Мовна політика та мовна ситуація в Україні,szerk. Besters-Dilger, Juliane. 11–54. Київ: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”.
Majboroda, Oleksandr és mtsai szerk. 2008. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.
Majboroda, Oleksandr–Panchuk, Mai. 2008. Мовне та політико-ідеологічне протистояння в Україні: причини, чинники, прояви. In Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Szerk.: Majboroda, Oleksandr és mtsai. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, 205–234.
Masenko, Larysa. 2004. Мова і суспільство: постколоніальний вимір. Київ: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”.
Masenko, Larysa. 2007. (У)мовна (У)країна. Київ: ТОВ Темпора.
Moser, Michael. 2013. Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine under President Viktor Yanukovych (25 February 2010–28 October 2012). Stuttgart: ididem–Verlag.
Shemshuchenko, Jurij–Gorbatenko, Volodimir. 2008. Законодавство про мови в Україні: хронологічний моніторинг, класифікація, понятійна основа. In Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом, szerk. Majboroda, O. és mtsai. 157–173. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.
Stepanenko, Viktor. 2003. Identities and Language Politics in Ukraine: The Challenges of Nation-State Building. In Nation-Building Ethnicity and Language Politics in transition countries, szerk. Daftary, Farimah–Grin, François. 109–135. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative–Open Society Institute.
Tóth Mihály. 2011. Az 1996. évi ukrán alkotmány megszületése. Pro Publico Bono. Állam- és Közgazdaságtudományi Szemle 1: 85–96.
Tóth Mihály–Csernicskó István. 2014. Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Vorona, Valeriy–Shulha, Mykola szerk. 2007. Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін. Київ: Інститут соціології НАН України.
Zalizniak, Hanna–Masenko, Larysa. 2001. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ: Виданичий дім „КМ Академія”.
Published
15. 07. 2015.
Section
Članci