HUNGARICISMS IN THE BRANČIĆ–DERA SERBIAN – HUNGARIAN DICTIONARY

  • Béla CSORBA University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Hungarian Studies Novi Sad
Keywords: interaction, Hungarian and Serbian vocabulary, Blagoje Brančić, Đorđe Dera, dictionaries

Abstract

Over a thousand years of coexistence or living side by side has reciprocally left traces both in Hungarian and the South Slav languages; nevertheless, it has not changed the basic character of these languages. Interaction on the level of grammatical structures is insignificant; it is mostly manifested in the borrowing of words, which can be successfully followed basing our observations on lists of words or dictionaries compiled in earlier times. This study examines how the process of borrowing Hungarian words is reflected in a representative work of the end of the 19th century, the Blagoje Brančić and Đorđe Dera Serbian – Hungarian Dictionary containing some 40,000 words.

References

Bálint Sándor. 1957. Szegedi szótár I–II. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Benkő Loránd főszerk. 1967–1984. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4.(TESz.) Budapest: Akadémiai Kiadó.
Hadrovics László. 1989. Magyar elemek a szerbhorvát nyelvben. Híd 53 (2): 190–201.
Hadrovics László. 1992. Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Karadžić, Vuk St. 1969. [1852]. Srpski rječnik. Beograd: Nolit.
Kiss Lajos. 1979. A halász a szláv nyelvekben. Nyelvtudományi Közlemények 1: 136–142.
Klaić, Bratoljub. 1981. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod MH.
Mihajlović, Velimir. 1980. Adalékok a szerbhorvát szókincs magyar jövevényszavainak tanulmányozásához. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 12 (2): 70–83.
Mihajlović, Velimir–Vuković, Gordana. 1977. Srpskohrvatska leksika ribarstva. Novi Sad: Institut za lingvistiku u Novom Sadu.
Molnár Csikós László. 1991. A magyar nyelv és kultúra hatása a balkáni nyelvekre és kultúrákra. Híd 55 (1): 75–78.
Nyomárkay István. 2014. Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében. A magyar–horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Nyomárkay István. 2004. Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében. (A magyar–horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene) mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000853pdf (2014. szept. 5.)
Skok, Petar. 1971–1973. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–II. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Sörös Dávid. 1972. A szerbhorvát–magyar lexikográfia történetéből. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 4 (13): 109–120.
Published
15. 07. 2015.
Section
Članci