EQUIVALENCE AND TRANSLATION ACCURACY

  • Edit KATONA University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Hungarian Studies Novi Sad
Keywords: transference, linguistic limitations, imagery, transfer, canon

Abstract

This paper deals with the topic of translation accuracy by analyzing the Hungarian translations of two Serbian poems. The fundamental issues are: what is it that makes the translation worthy, and what kind of decisions does the translator make while taking into account the options and limits imposed by the language. Comparisons are made regarding how translators use the means of omission, addition and transposition, what is sacrificed for what, as well as how their creativity is manifested through the implementation of transference, choice of words, reflecting adequate formal features, and offering esthetic experience. By analyzing the translations, it becomes observable how the differing linguistic possibilities and, in many ways, the common cognitive experience amalgamate into a new linguistic-poetic quality.

References

Albert Sándor. 2003. Fordítás és filozófia. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Despotov, Vojislav. 2007. Tíz deka lélek. A verseket válogatta és magyarra fordította: Fenyvesi Ottó. Zenta–Veszprém: zEtna–BabelPress Bt.
Деспотов, Војислав. 1994. Десет дека душе. Нови Сад: Светови.
Fenyvesi Ottó. 2009. Némely részletek. [Szeged:] Universitas Szeged Kiadó.
Kádár Edit. 2007. Alaktan és szófajtan. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság.
Klaudy Kinga. 1997. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.
Kosztolányi Dezső. (é. n.) Modern költők. Budapest: „Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság kiadása. Révai-bizomány.
Kosztolányi Dezső. 1981. Esti Kornél. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.
Kosztolányi Dezső. 2002a. A holló. In Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. 495–499. Budapest: Osiris Könyvkiadó.
Kosztolányi Dezső. 2002b. Előszó a Modern költők második kiadásához. In Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. 507–510. Budapest: Osiris Könyvkiadó.
Поповић, Taња. 2007. Ракићеви књижевни цитати. In Милан Ракић и модерно песништво, уред. Новица Петковић. Београд: Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет, 135–165.
Ramadanski, Draginja. 2011. Fordítás az egyéniség és a másság között. Ford. Pásztor Kicsi Mária. Létünk 41 (1): 110–115.
Ракић, Милан. 2002. Песме. Сремски Карловци: Каирос.
Szegedy-Maszák Mihály. 1998. Fordítás és kánon. In A fordítás és intertextualitás alakzatai, szerk. Kabdebó Lóránt–Kulcsár Szabó Ernő–Kulcsár-Szabó Zoltán–Menyhért Anna. 67–92. Budapest: Anonymus Kiadó.
Published
15. 07. 2015.
Section
Članci