THE GOLDEN AGES OF HUNGARIAN LITERARY TRANSLATION

  • Andrea PAPP Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities Department of Translation and Interpreting Studies Budapest
Keywords: Hungarian literary translation, Golden age

Abstract

Hungarian literature starts with a translation from Latin, namely, a poem entitled ‘The lament of Mary’. In Hungarian literature translation has a great tradition, without translation our literature would be something different. Translations contributed to becoming acquainted with outstanding foreign works on the one hand, and enrich and renew Hungarian language on the other. The paper deals with the three golden ages of literary translation: 1. The age of the ‘translator manufacturers’: Károly Szász et al. 2. The age of the monthly ‘Nyugat’ – ‘belles infidèleset al., and 3. The age of the 50s and 60s: László Németh et al. The paper describes the ages, the translators and some translated works.

References

Ábrányi Emil. Költemények. http://mek.oszk.hu/00500/00582/ (2014. okt. 10.)
Babits Mihály: A fordító paradoxona. http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SOMLYO/somlyo00926/somlyo00988/somlyo00988.htlm (2014. okt. 15.)
Béládi Miklós. 1986. A magyar irodalom története. http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/abranyi.htm (2013. nov. 5.)
Franklin, Benjamin: Quotes. http://publicquotes.com/quote/4546/the-golden-age-neverwas-the-present-age.html (2014. nov. 5.)
Füst Milán. 1921. Szabó Endre fordításairól. Nyugat 6. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00289/08802.htm (2014. okt. 15.)
Kálnoky László. 1961. A műfordító halála. Irodalomtörténet http://epa.oszk.hu/02500/02518/00172/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1961_03_336-338.pdf (2014. okt. 10.)
Kosztolányi Dezső. 1913. A „Holló”: Válasz Elek Artúrnak. Nyugat 21. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00139/04522.htm (2014. okt. 10.)
Kosztolányi Dezső. 1933. A Téli rege új szövegéről. Nyugat 19. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00563/17626.htm (2014. szept. 10.)
Kosztolányi Dezső. 1966. Idegen költők: Összegyűjtött műfordítások. Budapest: Szépirodalmi.
Móricz Zsigmond: A magyar költő. Zempléni Árpád halálára. Huszadik Század. http://www.huszadikszazad.hu/prSSint.php?id=12598&mode=article (2014. nov. 1.)
Németh László. 2011. A felelősség szorításában: Jelek a társadalomnak 1945–1975. Budapest: Digitális Irodalmi Akadémia. Petőfi Irodalmi Múzeum. http://dia.jadoxpim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000007898&secId=0000830017&mainContent=true&mode=html (2014. okt. 10.)
Ómagyar Mária-siralom. Egykori kiejtés szerinti szöveg Pais Dezső olvasatában. http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/028.htm (2013. dec. 15.)
Ómagyar Mária-siralom Vizkelety András értelmezésében. http://www.magyarzene tortenet.hu/do/doak07.html (2012. dec. 10.)
Pound, Ezra: Quotes. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/ezrapound384110. html# XCBpLCDkc24twvPC.99 (2014. nov. 1.)
Schöpflin Aladár. 1929. Vargha Gyula. Nyugat 10. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00467/14517.htm (2014. okt. 10.)
Szabó Ede. 2010. A műfordítás. Budapest: Könyvmolyképző Kiadó.
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics. Anna Karenina. Ford. Németh László. http://mek.oszk.hu/00500/00510/html/ (2013. okt. 10.)
Published
15. 07. 2015.
Section
Članci