YEARS THAT MIHÁLY ROMÁNECZ SPENT AT PANCSOVA (1880–1899)

  • Ferenc MÁK Institute for Hungarian Culture in Vojvodina Senta
Keywords: 19th century Hungarian literature, literary institutions, Hungarian–Serbian literary connections, newspapers

Abstract

Mihály Románecz, who was born in Máramaros (Maramures) County, spent almost two decades in Pancsova (Pančova) as the teacher of Hungarian language and literature, Croatian-Serbian language and literature as well as history in the local Gymnasium between the years 1880–1889; in addition to his duties at school he also took part in the communal cultural and educational activities. Namely, in this Lower-Danube town, following the imperial and royal discipline of the military frontier region, the rise of the middle class and the establishment of civil society institutions started in the last decades of the 19th century. Scholars transferred from the capital: György Tordai, headmaster of the Gymnasium and teacher of geography and history, Ernő Fináczy, doctor of philosophy, the teacher of Greek and Latin philology, Zakariás Vizoly, the teacher of the history of German language and literature and Latin linguistics, János Wigand the teacher of Hungarian and German languages and history of literature and József Erdős Protestant clergyman and religion teacher had the task of developing a bourgeois image to the town inhabited by Hungarian, German and Serbian population. It was a delicate, sometimes impossible task to establish the institutions of Hungarian public administrtation; results could only be achieved if they complied with the spirit of the land. Mihály Románecz wrote a Serbian Grammar Book for his pupils, while also translating Serbian heroic ballads and historical works in order to raise awareness to the common values of cultures having lived together for centuries. It was his task as a secondary school teacher to teach Hungarian language and literature, however, by drawing examples from the past, he pointed out to his pupils the humane potentials of the intellectual construction at the turn of the century.

References

Anonim [Molnár Sándor]. 1883. Végvidék, május 27. 1–2.
Anonim. 1883a. Aranyünnepély alkalmából. Végvidék, május 5. 1.
Anonim. 1883b. Hunyadi János Kacsics András könyvében (Radics György tanulmánya a zombori állami főgymnasium értesítőjében). Végvidék, július 8. 4.
Gyulai Pál. 1887. Előszó. In Szerb népdalok és hősregék: Az eredetiből fordította Székács József. 3–4. Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda.
Magyar Misi. 1883. A szerdai Aranyest. Végvidék, május 6. 2–3.
M. S. [Molnár Sándor]. 1883. Szibinyani Jank és Kraljevics Márkó – Szerb népköltemény eredetiből fordítva; Végvidék, május 27. 1–2.
M. S. [Molnár Sándor]. 1884. Szibinyani Jánk és a tündér – Szerb eredetiből fordítva. Végvidék, január 20. 1–2.
Risztics János. 1892. Szerbia külügyi viszonyai az ujabb időben I–II. Szerb eredetiből fordította Románecz Mihály m. kir. állami főgymn. Tanár. Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája – Történelmi Nép- és Földrajzi Könyvtár XXXIX. és XL. kötet. Nagy-Becskerek: Kiadja Szabó Ferencz N-eleméri plébános.
Romanecz Mihály. 1883a. Végbeli ének. Végvidék, április 1. 1.
Romanecz Mihály. 1883b. Ha jön egy-egy… Végvidék, október 14. 1.
Románecz Mihály. 1889. Szerb nyelvtan, tekintettel a horvát nyelvre: Magyar állami közép- és polgári iskolák, valamint a hazai közönség számára. Írta Románecz Mihály, a pancsovai m. k. állami főgymnasiumnál a magyar nyelv és irodalomtörténet meg a történelem rendes- s a szerb-horvát nyelv meg irodalomtörténet okl. rendkívüli tanára. Pancsova: Nyomatott Koszanovics és Popovicsnál.
Románecz Mihály. 1890. A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben. In A pancsovai magyar királyi állami főgymnasium értesítője az 1889/90. Tanévről, közzéteszi Tordai György. 3–24. Pancsova: Wittigschlager Károly nyomdájából.
Románecz Mihály. 1896. Alkalmi beszéd – Az ezeréves emlékünnepen (1896. május hó 9-én). In A pancsovai magyar királyi állami főgymnasium értesítője az 1895/6. Tanévről, közzéteszi Tordai György igazgató. 3–16. Pancsova: Nyomatott Wittigschlager K.-nál.
Románecz Mihály. 1908. Emlékbeszéd Gyöngyösi István fölött emléktáblájának leleplezése ünnepélyén Radvánczon 1908. évi szeptember hó 20-án. Írta és mondotta miszticzei Románecz Mihály, a Gyöngyösi Irodalmi Társaság elnöke. Ungvár: Kiadja az Ungvári Közművelődési Egyesület; Nyomatott Székely Illés könyvnyomdájában.
Románecz Mihály. 1910a. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910b. Ének a végekről. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 361–363. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910c. Harmincz éves jubileumomon. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 306–311. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910d. A pancsovai m. k. állami főgimnázium története. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 193–207. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910e. A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 376–416. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910f. Haszanáginicza – Szerb néprománcz. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 417–419. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910g. A rigómezei ütközet 1389. jún. 15. – Szerb néprománcz. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 419–424.
Románecz Mihály. 1910h. Kossuth Lajos halálakor. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 231–240. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály közl. 1915. Az ungvári kir. kath. főgimnázium értesítője az 1914–915. iskolai évről. Ungvár: Az Ungmegyei Könyvnyomda R.-T. nyomdája.
Románecz Mihály. 1916. Harctéren lévő fiaimhoz. In Az ungvári kir. kath. főgimnázium értesítője az 1915–916. iskolai évről. Közli Románecz Mihály igazgató. 4–7. Ungvár: Nyomatott az Unio Könyvnyomda Részvény-Társaság könyvnyomdájában.
Románecz Mihály közl. 1918. Az ungvári királyi kat. főgimnázium értesítője az 1917–18. iskolai évről. 13–14. Ungvár – Nyomatott az Unio Könyvnyomda Részvény-Társaság könyvnyomdájában.
Szamota István. 1901a. Románecz Mihály. A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben. Egyetemes Philologiai Közlöny. 572–573.
Szamota István. 1901b. Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár. Egyetemes Philologiai Közlöny. 897.
Székács József. 1887. Szerb népdalok és hősregék: Az eredetiből fordította Székács József. Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda.
Tordai György. 1895. A pancsovai állami főgymnasium története. In A pancsovai magyar királyi állami főgymnasium értesítője az 1894/5. Tanévről: Közzéteszi Tordai György igazgató. 3–31. Pancsova: Nyomatott Wittigschlager K.-nál.
Published
15. 07. 2015.
Section
Članci