POETICS OF A SMALL TOWN 1.

  • Ágnes Klára PAPP Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Faculty of Humanities Department of Modern Hungarian Literature, Comparative Literature and Literary Theory Budapest Hungary
Keywords: space poetics, urban research, chronotope, provincial small town, irony, handling of time

Abstract

The paper presents a two-pronged approach to the topic. On the one hand, it makes an attempt to examine the chronotope of the small town in the second half of the 19th century; in the first place, to describe it in terms of the myth of the metropolis of its time: its characteristic depiction of space and experience of time and the sensation of life and image of man that it conveys. In doing so, the author seems to discover in the representations of the small town, first of all, the “anti-myth” of the metropolis of the time. On the other hand, the paper considers the Hungarian variant of the so determined small town image in the first half of the 20th century. In the first half of the study she focuses on the novels Mária évei (Maria’s Years) by Margit Kaffka and Az Isten háta mögött (Behind God’s Back) by Zsigmond Móricz.

References

Baudelaire, Charles. 1964. Charles Baudelaire válogatott művészeti írásai. Budapest: Képzőművészeti Alap.
Benjamin, Walter. 1969. Párizs a XIX. század fővárosa. In Kommentár és prófécia. 228–275. Budapest: Gondolat.
Benjamin, Walter. 1980. A második császárság Párizsa Baudelaire-nél. In Angelus Novus. 850–889. Budapest: Magyar Helikon.
Bodnár György. 2001. Kaffka Margit. Budapest: Balassi.
Csehov, Anton Pavlovics. 1973. Három nővér. Ford. Kosztolányi Dezső. In Sirály: Színművek. [Budapest]: Magyar Helikon.
Eisemann György. 2001. A Móricz-újraolvasás esélyei. In A kifosztott Móricz?, szerk. Fenyő D. György, 240–249. Budapest: Krónika Nova.
Gintli Tibor. 2005. Bovary úr vagy Bovaryné. In Az újraolvasott Móricz, szerk. Onder Csaba, 68–79. Nyíregyháza: NYF BTMFK Irod. Tansz.
Horváth Györgyi. 2009. Kószálónők a régi Budapesten. Nagyvárosi térhasználat és női művészlét – Kaffka Margit: Állomások. In Nő, tükör, írás, szerk. Varga Virág, Zsávolya Zoltán, 162–189. Budapest: Ráció.
Kaffka Margit. 2005. Mária évei. Budapest: Eri Kiadó.
Kosztolányi Dezső. 1978. Színházi esték I. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.
Kulcsár Szabó Ernő. 1993. Beszédaktus, szerepkör, irónia. In A magvető nyomában, szerk. Szabó B. István, 24–53. Budapest: Anonymus.
Lotman, Jurij. 1994. Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái. In Kultúra, szöveg, narráció, szerk. Kovács Árpád, V. Gilbert Edit, 186–189. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó.
Margócsy István. 1993. Sárarany. In A magvető nyomában, szerk. Szabó B. István, 17–23. Budapest: Anonymus.
Mohai V. Lajos. 2010. A Sárszeg regények és környezetük. Szombathely: Savaria University Press.
Móricz Zsigmond. 2005. Úri muri. [Budapest]: Akkord Kiadó.
Móricz Zsigmond. 2012. Az Isten háta mögött. Fapadoskonyv.hu Kft.
Móricz Zsigmond. Kerek Ferkó. http://mek.oszk.hu/05000/05074/05074.htm (2015. máj. 17.)
Szegedy-Maszák Mihály. 2010. Kosztolányi Dezső. Pozsony: Kalligram.
Szilágyi Zsófia. 2013. Móricz Zsigmond. Pozsony: Kalligram.
Szirák Péter. 2001. Az ösztön „nyelve” és a nyelv cselekedtető ereje. In A kifosztott Móricz?, szerk. Fenyő D. György, 226–240. Budapest: Krónika Nova.
Szitár Katalin. 2003. Az elbeszélő gondolkodás és a szó poétikuma: Kaffka Margit: Polixéna tant. In Szó, elbeszélés, metafora, szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin, 387–409. Budapest: Kijárat.
Uszpenszkij, Borisz. 1984. A kompozíció poétikája. Budapest: Európa Kiadó.
Published
22. 07. 2015.
Section
Članci