“SCI-FI” IN WAR

  • Erika BENCE University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Hungarian Studies Novi Sad Serbia
Keywords: Hungarian literature in Vojvodina, beginnings, intercultural and intertextual system of relationships

Abstract

The history of Hungarian books and publishing in Vojvodina, the beginnings of the minority literature in the region and its intercultural and textual connections, interoperability within genres, etc. present the systems of relations in terms of which the discovery or emergence of an until then unknown Hungarian book or author is of great importance, regardless of the aesthetic quality or artistic value of the literary product. If we do not imagine literature as a linear order of writers’ opuses, but rather as a complex texture of events and phenomena, then this newly discovered literary event and phenomenon can contribute to the forming of a more complete overall picture of the region’s literature. The novel by János Tarkó: Amíg a nagy vihar tombolt... (While the great storm raged...) published in Nagybecskerek (Zrenjanin) in 1919 is also a missing data in the summaries or syntheses of the history, bibliographies and lexicographies of Hungarian literature in Vojvodina. This analysis of the novel aims at revealing the historical context and the possible intercultural connections of the novel; it inevitably addresses the polemics concerning the beginnings of Hungarian literature in Vojvodina.

References

Anonim. 1919. Tarkó János regénye. Amíg a nagy vihar tombolt... Torontál febr. 28.
Az ormospusztai munkások olvasókörének könyvjegyzéke. 1935. Miskolc: Swarcz Soma Könyvnyomdája, 54. http://mek.oszk.hu/12000/12047/12047.pdf (2015. márc. 19.)
Bori Imre. 2007. A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Csáky S. Piroska. 1988. Vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Darvas Gábor. 1930. „Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam...” Novi Sad: Uránia, nyomdai művészet és kiadóvállalat.
Gerold László. 2001. Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000). Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Gulyás Pál. é. n. Magyar írók élete és munkái. Cédulatár. 18101. Téka http://gulyaspal.mtak.hu (2015. márc. 19.)
Ispánovics Csapó Julianna. 2011. A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Kalapis Zoltán. 2002. Életrajzi kalauz III. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Longa Péterné. 2005. Csodálatra méltó jövőbe látás vagy megalapozatlan ábrándképek? 100 éve halt meg Verne Gyula. Szemle 12. http://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200512/07-technika-longa.html (2015. máj. 6.)
Munk Artúr [1933] 1981. A hinterland: A mögöttes országrész háborúja. Utószó: Bori Imre. 235–243. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Nagy Miklós. 1999. Jókai Mór. Budapest: Korona Kiadó.
Németh Ferenc. 2001. Egy tanító bevonul az irodalomba. A vajdasági magyar irodalom első kötetéről. Magyar Szó jan. 20.
Németh Ferenc. 2014. A Nagy Háború (ismeretlen) regénye. Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt... Tanulmányok 1: 100–109.
OSZK Katalógus. é. n. http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/3122099 (2015. márc. 19.)
Szabó István [1931] é. n. Egy legionista naplója. Eredeti naplójegyzetek alapján sajtó alá rendezte: Andrée Dezső. Novi Sad: Uránia.
Tarkó János. 1919. Amíg a nagy vihar tombolt... Nagybecskerek: Haász Testvérek.
Published
22. 07. 2015.
Section
Članci