THE TEXT OF THE PICTURES IN PÁL ZÁVADA’S NATURAL LIGHT

  • Andrea BALOGH Partium Christian University Human and Social Sciences Department of Hungarian Langague and Literature Oradea Romania
Keywords: narrative voices, speech-like discourse, medial meeting point, irony.

Abstract

The plot in Pál Závada’s novel, Natural Light, is set during World War II. The historical events are evoked through several narrative schemes, of which the most emphatic one is the multiplication of the narrative voices through voices of narrators and of characters who are also narrators. What contributes to the pluralization of the narrative technique is the fact that various genres are meant to evoke the past: diaries, letters and pictures, all these through multiple narratorial mediation. In the present study we analyse the role of the pictures. Our aim is to map out the medial reference points at which pictures become organic parts of the text, and to examine how these build up the grand narrative of the Second World War, also we highlight how these break down the one-sided exposure of the narration which allows Natural Light to offer the multidimensional cross-sectional view of the events.

References

Almási Miklós. 2014. Valahol Oroszországban. Kritika 11–12. http://www.kritikaonline.hu/kritika_14november-december_almasi.html (2015. máj. 25.)
Iser, Wolfgang. 2001. A fiktív és az imaginárius. Budapest: Osiris Kiadó.
Kisantal Tamás. Történelmi emlékképcsarnok. Kritika 9. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/3037/tortenelmi-emlekkepcsarnok (2015. máj. 25.)
Lengyel Imre Zsolt. 2014. Még inkább otthon. Műút http://://www.muut.hu/?p=8593 (2015. ápr. 21.)
Ricoeur, Paul. 2006. Emlékezet – felejtés – történelem. In Történetelmélet 1, szerk. Gyurgyák János–Kisantal Tamás. 106–122. Budapest: Osiris Kiadó.
Szirák Péter. 2001. A magyar irodalmi posztmodernség értelmezéséhez. In A magyar irodalmi posztmodernség, szerk. és a szövegeket gondozta: Szirák Péter. 9–53. Debrecen: Kossuth E. Könyvkiadó.
Thomka Beáta. 1980. Narráció és reflexió. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Visy Beatrix. 2014. Egy talált tárgy hatványra emelése. Holmi 6: 724–730.
Wolf, Werner. 2004. „Cross the Border – Close that Gap”: Towards an Intermedial Narratology. European Journal of English Studies 1: 81–103.
Závada Pál. 2014. Természetes fény. Budapest: Magvető.
Published
22. 07. 2015.
Section
Članci