EXAMPLES OF THE ANTI-AUTHORITARIAN WAVE IN HUNGARIAN LITERATURE FOR CHILDREN

  • Csilla HÁJAS Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities Literary Studies PhD Budapest Hungary
Keywords: children’s literature, anti-authoritarian, Transcarpathian Hungarian Literature, Éva Berniczky, Éva Janikovszky

Abstract

As Éva Janikovszky is the main representative writer of the anti-authoritarian movement in Hungary, so is Éva Berniczky in the Transcarpathian Hungarian Literature, only in a slightly different way. In her surrealist style and world she created a new relationship of equality between adults and children, a world in which children not only can be, but are indeed right; the way to achieve this is through the unlimited phantasy of children, which only a few adults are able, wish and know how to follow. The works of Éva Berniczky give the impression of having learnt both from Éva Janikovszky and from Ervin Lázár. Her choice of topic and names of characters reflect surrealistic elements, just as one can also detect them in the characters of Ervin Lázár’s novels.

References

Berniczky Éva. 1996. Égen járó kismanó. Ungvár–Budapest: Hatodik Síp.
Berniczky Éva. 1999. Fejezetek az üvegházból. Budapest–Beregszász: Hatodik Síp. Alapítvány–Mandátum Kiadó.
Bertha Zoltán. 2010. Fiatal nemzedékek a kárpátaljai magyar irodalomban. Együtt 1: 72–82.
Csordás László. 2012. A felkészüléstől a szétszóródásig: A fiatal nemzedékek helyzete a kortárs kárpátaljai magyar irodalomban. Együtt 1: 74–81.
Elek Tibor 1996. Fordulóponton: összegzés és újat kezdés. Bárka 3–4: 54–61.
Elek Tibor. 1999. Mi volt a Forrás a kárpátaljai magyar irodalomban? Kortárs 11: 87–95.
Eperjesi Penckófer János. 2003. Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében. 45–90. Budapest: Magyar Napló.
Görömbei András. 1997. Kisebbségi magyar irodalmak. Debrecen.
Görömbei András. 1999. A kárpátaljai magyar irodalom főbb sajátosságai. In Létértelmezések. 37–53. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó.
Görömbei András. 2000. A kisebbségi magyarság és az irodalma az ezredvégen. In Nemzetiségi irodalmak az ezredvégen. 58–76. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Janikovszky Éva. 2011. Ha én felnőtt volnék. Budapest: Móra Kiadó.
Janikovszky Éva. 2014. Kire ütött ez a gyerek? Budapest: Móra Kiadó.
Komáromi Gabriella. 1999. Gyermekirodalom. Budapest: Helikon Kiadó.
Kovács Vilmos–Benedek András. 1970. A magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában. Tiszatáj 10. és 12. 19–30.
M. Takács Lajos szerk. 1990. Vergődő szél. A kárpátaljai magyar irodalom antológiája (1953–1988). Budapest–Ungvár: Magvető–Kárpáti.
Pál György. 1990. A magyar irodalom Kárpátalján 1945–1990. Nyíregyháza: Szabolcsi Téka.
Published
22. 07. 2015.
Section
Članci