LEXICAL AND SEMANTIC ASPECTS OF CODE-SWITCHING IN VOJVODINA HUNGARIAN LANGUAGE

  • Ilona RAJSLI University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Hungarian Studies Novi Sad Serbia
Keywords: bilingualism, code-switching, loanword, meaning, Vojvodina Hungarian language use

Abstract

In the process of code-switching in the communication of bilingual people, different sorts of loanwords appear (mostly lexemes ans phrasemes). The analysis of this typological and terminological aspect shows extraordinary variety, because classic, diachronic vocabulary in some cases fades into elements of sociolinguistic approach. For this reason, first and foremost aspects of our research are those that are used in the systematization of contactology, we have looked at types of borrowing in the corpus: we analized direct word-loaning, morphologic and semantic loans, as well as other combined forms (morphology-semantics, overcorrected types). Code-switching is analized in the given context, this way except for lexical-semantic analysis one can interpret basic pragmatic aspects of code-switching.

References

Bartha Csilla. 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Borbély Anna. 2001. Nyelvcsere: Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály.
Kassai Ilona. 1995. Kommunikatív stratégiák a nyelvvesztés kezdetén. In Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, szerk. Kassai Ilona. 99‒111. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya.
Kontra Miklós. 1981. A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel „elangolosodó” orvosi nyelvünkre. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kontra Miklós. 1990. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
Láncz Irén. 2004. A lexikai interferencia és kontaktusváltozatok a magyar nyelvben. Tanulmányok 101‒109.
Lanstyák István. 2006. Nyelvből nyelvbe: Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és a fordításról. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
Papp György szerk. 2004. Mi ilyen nyelvben élünk. Nyelvszociológiai és korpusznyelvészeti tanulmányok. Szabadka: MTT.
Rajsli Ilona. 2011. Kódváltás a vajdasági magyarok nyelvhasználatában. Hungarológiai Közlemények 41 (4): 108−120.
Trudgill, Peter. 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. Szeged: JGYTF Kiadó.
Vukov Raffai Éva. 2012. Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van. Szabadka: Életjel.
Published
22. 07. 2015.
Section
Članci