LITERARY SOCIETY OF BÁCS-BODROG COUNTY IN THE GRIP OF MIDDLE-CLASS CULTURAL HABITS AND PERIPHERAL EXISTENCE

  • Ferenc NÉMETH University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty Subotica Serbia
Keywords: Literary Society of Bács-Bodrog County, Zombor, provincial literary life

Abstract

After several initiations at the end of the 19th, it was only in the early 20th century (1906) that the association, the Literary Society of Bács-Bodrog County was founded, which brought together the writers of the regions and was active until the First World War. Its founders had intended it to be more of an educational and cultural society, but aside from that, its foundation was an integral part of both the literary effervescence of the time and the ambition to establish associations in the county seat. The literary society engaged in activities within the framework and grip of the golden age of middle class cultural habits and the relatively isolated provincial cultural life, and for this reason, those who attempted to appraise it differed in their opinions, and were rather unflattering in their assessment, without engaging into a thorough analysis of its work. This study gives a factual outline of the work of the literary association in Zombor proving, that in spite of its provinciality, beyond its original intent, by organizing literary evenings (Bács, Szabadka, Bezdán, etc.), celebrating the 40th anniversary of Mikszáth’s anniversary of his literary career (1910), announcing a literary competition (1910), and publishing a literary bulletin (Irodalmi Értesítő – 1909) and a literary almanac (A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Zombor, 1912) it focused its activities on boosting literary life.

References

Alapszabályok. 1913. A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság alapszabályai. Zombor: Bosnyák-Nyomda.
Anonim. 1905. Egyleti életünk. Bácska dec. 19. 1.
Anonim/I. 1905. A Bács-Bodrog vármegyei irodalmi társaság. Bácska szept. 8. 4.
Anonim/II. 1905. Első adomány az irodalmi társaságnak. Bácska szept. 15. 3.
Anonim/III. 1905. Még egy őszinte szó az irodalmi társaságról. Bácska szept. 29. 2–3.
Anonim/IV. 1905. Bács-Bodrog megyei irodalmi társaság. Bácska szept. 12. 1–3.
Anonim. 1906. A Bács-Bodrog megyei Irodalmi Társaság megalakulása. Bácska jún. 26. 2.
Anonim/I. 1906. Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság. Bácska dec. 14. 1–2.
Anonim/II. 1906. Apponyi a megyei Irodalmi Társaságnak. Bácska dec. 22. 11.
Bori Imre. 1998. A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék–Beograd: Forum Könyvkiadó–Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Dr. Borovszky Samu szerk. [1909]. Bács-Bodrog megye I. Budapest: Országos Monográfia Társaság.
Herceg János. 1942. Irodalmi társaság a régi Bácskában. Kalangya 9. http://adattar.vmmi.org/?ShowObject=folyoirat_oldal&id=3265&page=3 (2015. máj. 20.)
Ispánovics Csapó Julianna. 2011. A bácskai magyar kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Káich Katalin. 2006. A Tóth Kálmán Kör. In A bogyófák árnyékában. Tanulmányok Zombor művelődéstörténetéből. Újvidék: Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság.
M. 1905. Megyei irodalmi társaság. Bácska jún. 16. 4.
Muhoray [Dudás Gyula]. 1903. Múzeum-egyesület. Bácska márc. 17. 4–5.
Muhoray [Dudás Gyula]. 1904. Bácskai írók egyesülete. Bácska márc. 25. 5.
Pataj Sándor szerk. 1912. A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. Zombor: Bittermann Nándor és fia cég könyvnyomdájából.
Prokopy Imre. 1943. Közösen a közös célért. Kalangya 4. 152–155.
Dr. Szászy István. 1904. A „bácsmegyei írók köré”-ről. Bácska ápr. 19. 6.
T. Z. [Topits Zoltán]. 1904. Irodalmi egyesület. Bácska márc. 1. 2–3.
Vértesi Károly. 1904. Válasz Muhoray nyílt levelére. Bácska ápr. 1. 7.
Vértesi Károly. 1910. Vértesi Károly levele Mikszáth Kálmánnak. 1910. május 28. Jelz. Ms 10.269. Jub. gyűjt. 3. cs. 24. Mné aj. 1913. Internetes forrás: Mikszáth Kálmán levelezése. http://www.intratext.com/IXT/HUN0135/_PER.HTM (2015. ápr. 20.)
Published
22. 07. 2015.
Section
Članci