THE POETICS OF THE SMALL TOWN 2

  • Ágnes Klára Papp Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities, Department of Modern Hungarian Literature, Comparative Literature and Literary Theory, Budapest, Hungary
Keywords: spatial poetics, urban research, chronotope, provincial small town, handling of time, irony

Abstract

The study comprises researches into two directions. First, it attempts to look into the chronotope of the 19th century provincial small town and describe it primarily comparing it to the myth of the metropolis: its characteristic depiction of space and experience of time, the feeling it conveys, the image of man it presents. In doing so, the author reckons she has first of all found the “counter myth” of contemporary metropolis in the representations of the small town. Second, it examines the Hungarian variants of the so determined image of the small town in the first half of the 20th century. In this part the author analyzes Kosztolányi’s novel The Lark.

References

Bahtyin, Mihail. 1976. A tér és az idő a regényben. In A szó esztétikája. 257–302. Budapest: Gondolat.
Balassa Péter. 1987. Kosztolányi és a szegénység. In A látvány és a szavak. 115–137. Budapest: Magvető.
Benjamin, Walter. 1969. Párizs a XIX. század fővárosa. In Kommentár és prófécia. 228–275. Budapest: Gondolat.
Benjamin, Walter. 1980. A második császárság Párizsa Baudelaire-nél. In Angelus Novus. 850–889. Budapest: Magyar Helikon.
Fülöp László. 1987. Kaffka Margit. Budapest: Gondolat.
Kaffka Margit. 2005. Mária évei. Budapest: Eri Kiadó.
Kosztolányi Dezső. 2014. Pacsirta. Esti Kornél. Budapest: Kossuth Kiadó.
Kulcsár Szabó Ernő. 1993. Beszédaktus, szerepkör, irónia. In A Magvető nyomában, szerk. Szabó B. István, 24–53. Budapest: Anonymus.
Mohai V. Lajos. 2010. A Sárszeg regények és környezetük. Szombathely: Savaria University Press.
Móricz Zsigmond. 2005. Úri muri. Budapest: Akkord Kiadó.
Móricz Zsigmond. 2012. Az Isten háta mögött. Fapadoskonyv.hu Kft.
Németh G. Béla. 1998. Egy életszerető „nihilista”: Kosztolányi. In Írók, művek, emberek. 5–25. Budapest: Krónika Nova.
Szegedy-Maszák Mihály. 1995. Körkörösség és transzcendencia a Pacsirtában. In „Minta a szőnyegen”. 185–197. Budapest: Balassi.
Szegedy-Maszák Mihály. 1995. Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban. In „Minta a szőnyegen”. 199–214. Budapest: Balassi.
Szegedy-Maszák Mihály. 2010. Kosztolányi Dezső. Pozsony: Kalligram.
Szilágyi Zsófia. 2013. Móricz Zsigmond. Pozsony: Kalligram.
Szitár Katalin. 2000. A prózanyelv Kosztolányinál. Budapest: Asterikos, ELTE Bölcsészdoktori Értekezések.
Published
10. 12. 2015.
Section
Članci