ENTRÉE OF MR DEVIL SCHNAPPS INTO THE GERMAN “LARKS”

  • Éva Hózsa University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia – University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica, Serbia
Keywords: Lark, translation, the power overtaking the subject, cultural dimension, strangeness

Abstract

It would be possible as well to virtually admit Mr Devil Schnapps (Pálinka Ördög) from János Herceg’s short story into Dezső Kosztolányi’s novel, Lark (Pacsirta). The study focuses on the recent translations of the ninth chapter of the novel. The term “diabolic” could be rather more connected to the fierce card game and winnings at the stag party in the mentioned chapter of the novel, yet the passion of drinking likewise represents the power which overtakes the subject. The adoption of the term pálinka (schnapps/brandy) is not always attained in the examined target language texts, it mostly remains unacquainted, and so the Hungarian cultural aspect becomes prominent from the viewpoint of the German recipients. The study indicates the alterations of the theoretical concepts and the translation practice, since modern translations–in the spirit of translation theories–increasingly lay emphasis upon the unknown cultural dimension. The emphasized target language texts initiate further interpretational opportunities and perspectival dialogues.

References

Bazsányi Sándor. 2015. „Ez tréfa?” Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról. Esszéfüzér. 125–154. Pozsony: Kalligram és Budapest: Pesti Kalligram.
Benkő Loránd főszerk. 1976. A magyar nyelvtörténeti – etimológiai szótára III. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Bónus Tibor. 2006. A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról. Kosztolányi Dezső: Pacsirta. Budapest: Ráció Kiadó.
Bori Imre. 1986. Kosztolányi Dezső. 141–154. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Eisterer, Heinrich. 2013. A fordítás mint „elmés csalás”. Évkönyv. Tanulmánygyűjtemény. 8 (1): 31–34. Szabadka: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
Hózsa Éva. 2011. Széchenyi–Toncs–Kosztolányi. In Hózsa Éva 2011. Melyik Kosztolányi(m)? Kapcsolatformálódások. 16–18. Szabadka: Életjel, 144.
Juhász Erzsébet. 2007. Hiány és többlet. A távolságtartások rendszere Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényében. In Az emlékezés elevensége. Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön, szerk. Hózsa Éva–Arany Zsuzsanna–Kiss Gusztáv. 112–118. Szabadka: Városi Könyvtár.
Kosztolányi, Dezső. 1970. Lerche. Aus dem ungarischen Übersetzung von Klaus Schmuck. Bearbeitet von Georg Harmat. Leipzig: Verlag Philipp Reclam.
Kosztolányi Dezső. 1971. Pacsirta. Regény. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Kosztolányi Dezső. 2006. Szabadkikötő. Esszék a világirodalomról, szerk. Réz Pál. Budapest: Osiris Kiadó.
Kosztolányi, Dezső. 2007. Lerche. Aus dem Ungarischen übersetzt von Christina Viragh. Zürich: Manesse Verlag.
Kosztolányi, Dezső. 2007. Lerche. Aus dem Ungarischen übersetzt von Heinrich Eisterer. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Kosztolányi Dezső. 2013. Pacsirta, sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányokat írta: Bucsics Katalin. Pozsony: Kalligram Kiadó.
Pieldner Judit. 2010. A megértés mint fordításaktus. Médiumváltás és fordíthatóság. In A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok I., szerk. Gábor Csilla–Korondi Ágnes. 67–78. Kolozsvár: Verbum, Láthatatlan Kollégium.
Szegedy-Maszák Mihály. 2010. Kosztolányi Dezső. 228–254. Pozsony: Kalligram.
Published
10. 12. 2015.
Section
Članci