TRAITS OF THE BÁCSKA REGION IN EDE MARGALITS’S EARLY COLLECTION OF PHRASEMES

  • Ilona Rajsli University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: phrasemes, diachronous phraseology, Bácska, regional attachment, Ede Margalits

Abstract

Ede Margalits’s Bácskai közmondások és szólásmódok (Proverbs and Idioms from Bácska) was published in Baja in 1877, and this publication was the forerunner of the author’s later monumental volumes of proverbs and idioms. This small, early collection indicates the professional and scholarly attitude of Margalits when focusing on the compilation of phrasemes. In the introduction the author presents the relevant principles of compiling and editing he is guided by, outlining at the same time the vision of a nation-wide collection. Unlike his practice in the later volumes, the idioms follow each other in strict alphabetic order in this early publication, and thus there are no key words in it. In this study, alongside presenting this volume of phrasemes from Bácska, we endeavour to highlight the distinctive local features of the idioms with regional attachment: such as dialectal phenomena, the occurrence of dialectal words, toponyms in idiomatic expressions, the presence of anecdotal phrasemes related to a place and the diversity of ethnic stereotypes. Margalits, just like János Erdélyi, also explains the less familiar phrasemes, and in the cases of the local ones tells of the event (real or alleged) which set off the phraseme, enriching thus with a great number of very valuable – local – anecdotes the local and cultural history of the region.

References

Bene Annamária. 2004. Margalits Ede frazeológiai gyűjteményéről. Magyar Nyelv (2): 206‒209.
Forgács Tamás. 2007. Bevezetés a frazeológiába. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Gulyás Pál 1940: Margalits Ede. Irodalomtörténet (29): 142.
Hadrovics László. 1995. Magyar frazeológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kovács Erzsébet. 2014. Előszó. In Margalits Ede–Kovács Erzsébet: Magyar–latin közmondásszótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Kőhegyi Mihály–Solymos Ede. 1973. Észak-Bácska földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos Helynévtárában. Baja.
Margalits Ede. 1877. Bácskai közmondások és szólásmódok. Baja: nyomatott Nánay Lajosnál.
R. Molnár Emma. 1994. Idiómák adomákból. In Bárczi Géza centenárium, szerk. Békési Imre, H. Tóth Imre. 77–86. Szeged: MTA Szegedi Területi Bizottsága.
O. Nagy Gábor. 1982. Magyar szólások és közmondások. Budapest: Gondolat.
Papp György. 1989. Szóláskincsünk mint nyelvi érték. Hungarológiai Közlemények (3): 507‒511.
Papp György. 2007. A vajdasági frazeológiai korpusz szerkezeti, adattári vonatkozásai. In Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok, szerk. Papp Richárd. 70‒109. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.
Rajsli Ilona. 2013. Frazémavariánsok egy helyi jellegű korpuszban. Hungarológiai Közlemények (4): 1–10.
Published
10. 12. 2015.
Section
Članci