POSITIVE ATTITUDES TO DIALECTS AMONG FIFTH AND EIGHTH GRADE HUNGARIAN STUDENTS IN VOJVODINA

  • Eleonóra Kovács Rácz University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: Vojvodina, Hungarian dialects, attitude to dialect, local identity awareness, sociolinguistics

Abstract

The paper summarizes the results of a study carried out among 300 (fifth and eighth grade) Hungarian elementary school students studying in their native language in eight towns in Vojvodina. The results show that the respondents consider their own dialect appealing, they like it, they are used to it, and in their towns they gladly and often speak it in informal situations. In addition to all this, a dialect is also an expression of local awareness of identity.

References

Bindorffer Györgyi. 2007. Változatok a kettős identitásra. Budapest: Gondolat–MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.
Fenyvesi Anna. 2011. Nyelvi attitűdök kisebbségi kontextusban: erdélyi, vajdasági és felvidéki magyar diákok viszonyulása anyanyelvükhöz, az államnyelvhez és az angolhoz. In Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban, szerk. Hires-László Kornélia–Karmacsi Zoltán–Marku Anita. 227–235. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó.
Gábrity Molnár Irén. 2008. A délvidéki identitástudat nyomában. In Bennünk élő múltjaink, szerk. Papp Richárd–Szarka László. 307–318. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.
Gréczi-Zsoldos Enikő. 2011. A nyelvi attitűd. http://www.avorospostakocsi.hu/2011/12/16/a-nyelvi-attitud-2/. (2015. júl. 20.)
Kiss Jenő. 1996. A nyelvi attitűd és a másodlagos nyelvi szocializáció: vizsgálatok nyelvjárási környezetben. Magyar Nyelv 95 (2): 138–151.
Kovács Rácz Eleonóra. 2010. A nyelvjárással szemben kialakult nyelvi attitűd a vajdasági magyarság körében. Hungarológiai Közlemények 41 (3): 170–179.
Kovács Rácz Eleonóra. 2012. Kisebbségi nyelvjárási attitűd és identitástudat. In Vajdasági magyar tudóstalálkozó. Tudomány, módszer, argumentáció, szerk. Ispánovics Csapó Julianna. 35–41. Újvidék: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács.
Kovács Rácz Eleonóra. 2013. Nyelvjárási attitűdök. Újvidék: Sajnos kiadó.
Lakatos Katalin. 2005. A nyelvjárások megítélése kárpátaljai iskolások körében. Debrecen: A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve. 44. 97–104.
Lazar, Žolt–Marinković, Dušan. 2003. Regionalni, lokalni i globalni identitet Vojvođana. In Sociologija. 2. 155–166.
Lukács Csilla. 2007. A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata. In I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, szerk. Váradi Tamás. 80–90. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Lukács Csilla. 2009. Nyelvjárás és köznyelv: székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatosságának vizsgálata. In Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, szerk. Borbély Anna–Vanpčoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga. 332–338. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: Tinta Könyvkiadó.
Rajsli Ilona. 2003a. Attitűdváltás és nyelvjárásvesztés összefüggése a vajdasági magyar fiatalok nyelvhasználatában. Hungarológiai Közlemények (4): 43–53.
Rajsli Ilona. 2003b. Nyelvi attitűdvizsgálatok a vajdasági fiatalok körében. In Kisebbségi létjelenségek, Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások, szerk. Gábrityné dr. Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa. 215–229. Szabadka: MTT Könyvtár 7.
Rajsli Ilona. 2004. Nyelvjárásvesztés és attitűdváltás a vajdasági magyar fiatalok körében. In Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, szerk. P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit. 146–153. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Sándor Anna. 2001. A nyelvi attitűd kisebbségben. Magyar Nyelv. 95 (1): 87–95.
Published
10. 12. 2015.
Section
Članci