ROLL OVER

  • Erzsébet Csányi University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: Fenyvesi Ottó, jeans-poetry, intensifying meaning, repetition

Abstract

Tools for intensifying meaning in Fenyvesi Ottó's jeans-poem In Fenyvesi Ottó’s poem titled Roll over T@polca the flowing, waterfall-like, co-ordinative, highlighting, stirring up procedures of jeans poetry prevail as the typical poetical tool for intensifying meaning. The exaggeration, the strident emotional coloration mobilizes the extremes of linguistic potential. The beatnik emotional world in rolling over – in overthrowing, tipping over, passing round, spinning, turning over tries to question the course of the world and to picture the conflict, but simultaneously not to collide too intensively and not to confront. Accumulation, repetition all are forms of emphasis, the same strophes all mean a novel intake of breath in forming a dizzying circuit of rhythmically appearing thoughts.

References

Büky László. 2014. Nevek lírai környezetben. In A nevek szemiotikája, szerk. Bauko János–Benyovszky Krisztián. 148–197. Nyitra–Budapest: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara–Magyar Szemiotikai Társaság.
Fenyvesi Ottó. 1999. Amerikai improvizációk. Veszprém: Vár Ucca Tizenhét Könyvek 26.
Kopicl, Vladimir. 2014. Epochális blues a Pannon tenger felett. Előszó Fenyvesi Ottó A káosz angyala című szerb nyelvű kötetéhez. Fordította Bartuc Gabriella. Tiszatáj 10. http://epa.oszk.hu/00700/00713/00277/pdf/EPA00713_tiszataj_2014_10_067-073.pdf
Rádai Léna. 2000. Egy p@nk Gun@r@sról. Az Irodalom Visszavág 6 (1): (2000. tavasz–nyár).
Rem, Goran–Jukić, Sanja. 2015. Fenyvesi Ottó költészetének kulturális mixtúrája. In Masírozó angyalok. Kollázsolt breviárium Fenyvesi Ottó tiszteletére, szerk. Virág Zoltán–Orcsik Roland. 257–270. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor. 2008. A tulajdonnév jelentése. In Név és valóság, szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. 30–41. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke.
Virág Zoltán. 2010. A margó vándorai. Az Új Symposionról. In A szomszédság kapui. 18–54. Zenta: zEtna.
Published
16. 12. 2015.
Section
Članci