NAME – LITERARY NAMING – OPENING NEW SEMANTIC PERSPECTIVE

  • Éva Hózsa University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia – University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica, Serbia
  • Ilona Rajsli University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
  • Hargita Horváth Futó University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: semantics, onomastics, personal name, intertextuality, literature names

Abstract

The examination of personal names helps to understand the complexity of features involved, namely those that are being substituted by a single nominal element. According to Roland Barthes, what is impossible to write down anymore is the Proper name. Thus, the object of the present research is the proper name discourse that can be launched in the Hungarian literature in Vojvodina, i.e. the theoretical problem of the separability of the proper name. The research extends to the examination of the proper names appearing in the title, literary naming, inter-textual and inter-medial samples, mythological aspects, telling names, name and identity, as well as to autobiographical concerns and to the cultural context. From the viewpoint of the psychology of creativity, it is important to observe the individual and socio-cultural background influencing literary naming, the emerging sociolinguistic questions and the attitudes and strategies of naming and the motivation behind it. In Vojvodina, as a multicultural space, linguistic contact is also expected to influence literary naming. Literary naming is also an issue of stylistic interest, therefore the connotation of a name, its aesthetic and metaphorical aspects and its ability to create an atmosphere in the literary work are also relevant. The linguistic analysis of the personal name corpus used covers the classification and analysis of the name origin, its phonetic make-up, as well as its components. The examination primarily focuses on linguistic issues in a corpus of contemporary Hungarian literature in Vojvodina.

References

Bence Erika. 2015a. Átszállások a vajdasági magyar irodalomban. In Virtuális irodalomtörténet. 113–119. Veszprém: Iskolakultúra.
Bence Erika. 2015b. Utószó. In Móra Regina: Peremlakók: Családtörténet a Marson. 65–66. Újvidék‒Szenttamás: Forum Könyvkiadó‒Gion Nándor Kulturális Központ.
Bloomfield, Leonard. 1933. Language. New York: Henry Holt.
Derrida, Jacques. 2005. Esszé a névről. Szenvedések. Kivéve a név. Khóra. Ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. Pécs: Jelenkor Kiadó.
Fercsik Erzsébet‒Raátz Judit. 2009. Keresztnevek enciklopédiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Gombocz Zoltán. 1926. A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan. Pécs: Danubia.
Hajdú Mihály. 2002. Általános és magyar névtan. Budapest: Osiris Kiadó.
Hajdú Mihály. 2003. Kommunikáció és identifikáció. In Válogatott tanulmányok, szerk. Kiss Jenő. 21–34. Budapest: ELTE.
Horváth Futó Hargita. 2012. Fordítás–kanonizáció–ideológiák: Gion Nándor művei idegen nyelven. In Kommunikációs Kultúra és Transzlingvisztika Európában, szerk. Attila Imre–Rita Pletl. 222–234. Kolozsvár: Scientia.
Horváth Futó Hargita. 2012. Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Hózsa Éva. 2003. Mítosz és „szociográfia” összetartozásának kérdése a legújabb vajdasági magyar irodalomban. In Adryantól Adorjánig: Szocigráfiai műhelytanulmányok 1., szerk. és előszó Papp György. 395–401. Tóthfalu: Kanizsai Szociográfiai Műhely–Logos Grafikai Műhely.
Kiefer Ferenc. 2000. Jelentéselmélet. Budapest: Corvina Kiadó.
Kiss Jenő. 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Mikesy Sándor. 1959. Írói névadás – irodalmi névadás. Magyar Nyelv (1): 110‒112.
Mikola Gyöngyi. 2013. A pillanat küszöbén. Zenta: zEtna.
Rajsli Ilona. 2007. A névadási szokások változása Bácskában. Névtani Értesítő 29. 235‒241.
Slíz Mariann. 2006. A beszélő nevek mint a posztmodern eszközei. Magyar Nyelvőr (3): 290‒301.
J. Soltész Katalin. 1967. A tulajdonnevek lefordíthatósága. Magyar Nyelvőr (3): 280‒292.
J. Soltész Katalin. 1979. A tulajdonnév funkciója és jelentése. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Takács Ferenc. 2013. Egy illúzió múltja: Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Városregény. Budapest: Noran Libro, Mozgó Világ július‒augusztus http://epa.oszk.hu/01300/01326/00152/pdf/EPA01326_mozgo_vilag_2013_08_6552.pdf
Published
16. 12. 2015.
Section
Članci