SEMANTIC INTERPRETATION OF SENTENCE STRUCTURES

  • Irén Láncz University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: generative grammar, deep structure, surface structure, semantic interpretation, Logical Form

Abstract

Generative language theory has several models; in each one of them there is interaction between the syntactic form and structure of meaning. The models differ from each other among other things on determining which structure is interpreted by one of the grammar components: the semantic component. In Aspects of the Theory of Syntax deep structure gives the semantic component of a sentence; it is the deep structure which determines thematic relations. In the model developed in the 1970s, surface structure also has this role, while according to a newer conception only the surface structure is interpreted by the semantic component; namely, meaning has certain aspects which form the meaning of the sentence in the surface structure, (focus, coreference, presupposition). As the model was developed further, it became enriched by a new concept, the concept of the Logical Form, which is a partial representation of the meaning of a sentence. The principles of the theory of the 1980s, the theory of Government and Binding are included in partial theories, and some of these refer to meaning. The Structural Hungarian Syntax, which is theoretically based on the theory of government and binding, also includes rules relating to grammatical meaning.

References

Andor József. 2013. A funkcionális és kognitív szemléletű nyelvleírásról: Beszélgetés a 60 éves Tolcsvai Nagy Gábor akadémikussal. In A megismerés és az értelmezés konstrukciói: Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére, szerk. Kugler Nóra–Laczkó Krisztina–Tátrai Szilárd. 17–35. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Chomsky, Noam. 1982a. Mélyszerkezet, felszíni szerkezet és szemantikai interpretáció. In Szemantikai a generatív grammatikában (Szöveggyűjtemény), szerk. Havas Ferenc. 101–140. Budapest: Tankönyvkiadó.
Chomsky, Noam. 1982b. Reflexiók a nyelvről. In Szemantikai a generatív grammatikában (Szöveggyűjtemény), szerk. Havas Ferenc. 349–381. Budapest: Tankönyvkiadó.
Chomsky, Noam. 1985. Generatív grammatika. (Beszélgetések Mitsou Ronat-val). Budapest: Európa Könyvkiadó.
Chomsky, Noam. 1986. A mondattan elméletének aspektusai. In Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény, VI. Első rész, szerk. Antal László. 111–319. Budapest: Tankönyvkiadó.
Kiefer Ferenc szerk. 1992. Strukturális magyar nyelvtan. 1. kötet, Mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Riemsdijk van, Henk–Williams, Edwin. 1986/1990: Bevezetés a generatív grammatika elméletébe, szerk. Antal László. Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény VI. Második rész. Budapest: Tankönyvkiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor–Tátrai Szilárd szerk. 2012. Konstrukció és jelentés: Tanulmányok a mai magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: Eötvös József Tudományegyetem.
Published
16. 12. 2015.
Section
Članci