SOCIAL MEANING AND ATTITUDE TO DIALECTS

  • Eleonóra Kovács Rácz University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: sociolinguistics, interactional sociolinguistics, social meaning, linguistic attitude, dialect

Abstract

The present study summarizes the aspects of social meaning which can be found in sociolinguistics. On the other hand, it also creates a connection between linguistic attitude and collective social meaning. Furthermore, it presents how collective social meaning manifests itself in a research carried out among elementary school pupils in Vojvodina on their attitude to dialects. A distinction is made between social meaning and collective social meaning. The former deals with social forces influencing an individual’s speech, while the latter looks into societal factors influencing the community. At the same time, social meaning points towards interactional sociolinguistics as well as pragmatics.

References

Bartha Csilla–Hámori Ágnes. 2010. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik hullámában”. A nyelvtudomány műhelyéből. 298–321. Magyar Nyelvőr 134 (3): 298–321. vagy http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1343/134304.pdf (2015. szept. 2.)
Gréczi-Zsoldos Enikő. 2011. A nyelvi attitűd. A vörös postakocsi. http://www.avorospostakocsi.hu/2011/12/16/a-nyelvi-attitud-2/ (2015. szept. 3.)
Kovács Rácz Eleonóra. 2011. Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság körében. Újvidék: Sajnos Kiadó.
Kovács Rácz Eleonóra. 2013. Nyelvjárási attitűdök. Újvidék: Sajnos Kiadó.
Lanstyák István. 1995. A nyelvek többközpontúságának néhány kérdéséről (különös tekintettel a Trianon utáni magyar nyelvre). Magyar Nyelvőr 118 (3): 213–236.
Oláh Örsi Tibor. 2015. Az iskolai sikertelenség szociolingvisztikai megközelítése. Az iskolai sikertelenség és a nyelvi hátrány. Tudástár. Új Pedagógiai Szemle 2005. július–augusztus, 45–58. http://regi.ofi.hu/tudastar/iskolai-sikertelenseg. (2015. szept. 10.)
Szili Katalin. 2004. Tetté vált szavak. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Wardhaugh, Ronald. 1995. Szociolingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.
Published
16. 12. 2015.
Section
Članci