SOUND-IMAGE RELATIONS IN GÁBOR BÓDY’S AND ANDRÁS JELES’S FILM ART

  • Judit PIELDNER Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Miercurea Ciuc, Department of Humanities, Miercurea Ciuc, Romania
Keywords: noise, speech, music, diegetic and nondiegetic narrator, collage principle

Abstract

In the experimental filmmaking practice the complexity of film experience is created through undermining the classical unity of sound and image. Bódy’s and Jeles’s films turn against the principle of complementarity between sound and image; they apply techniques that split the unity of the two, alienating the optical/visual and acoustic/verbal dimensions from each other. The paper examines the relationship between soundtrack and image, between natural and artificial sound, between the inarticulate (noise) and highly articulated (music) sounds with speech situated in-between, the incongruences of image frame and sound frame, the characteristics of narratorial voice and narrative viewpoint, and last but not least, the dimensions of signification these techniques and procedures reveal and the kind of experience they offer to the viewer.

References

Altman, Rick. 1980. Moving Lips: Cinema as Ventriloquism. Yale French Studies 60: 66–79.

Bordwell, David. 1980. The Musical Analogy. Yale French Studies 60 (Cinema/ Sound): 141–156.

Bordwell, David. 1996. Elbeszélés a játékfilmben. Ford. Pócsik Andrea. Budapest: Magyar Filmintézet.

Bordwell, David–Thompson, Kristin. 2008. Film Art: An Introduction. New York: McGraw-Hill.

Branigan, Edward. 2007. Hang, episztemológia, film. Ford. Kocsis Katalin. Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat 2 (2): http://apertura.hu/2007/tel/ branigan (2016. jan. 10.)

Chion, Michel. 2011. Vonalak és pontok. Ford. Huszár Linda. Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat 7 (1): http://apertura.hu/2011/osz/chion_vonalak_ es_pontok (2016. jan. 15.)

Czirják Pál. 2004. „Sötétség, ragyogás”. Filmszerűség, áttetszőség Jeles András A kis Valentinó című filmjében. Metropolis 4: 8–30. http://www.c6.hu/metropolis/? pid=16&aid=19 (2016. jan. 10.)

Doane, Mary Ann. 1980. The Voice in Cinema: The Articulation of Body and Space. Yale French Studies 60: 33–50.

Doane, Mary Ann. 2006. A film hangja: test és tér artikulációja. Ford. Fürstner Klára és Pataki Katalin. Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat 1 (3): http://apertura.hu/2006/tavasz/doane/ (2016. jan. 10.)

Erdély Miklós. 1995. A filmről. Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák. Budapest: Balassi Kiadó–BAE Tartóshullám–Intermedia.

Farkas Tamás. 2007. „Farinelli testetlen trillái” – Erdély Miklós és az avantgárd hang. Metropolis 11 (4): 46–64.

Gelencsér Gábor. 2002. A Titanic zenekara: Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Budapest: Osiris.

Gregus Zoltán. 2007. Ki beszél, ki zörög – Hang Jeles filmjeiben. Filmtett november http://www.filmtett.ro/cikk/33/hang-jeles-andras-filmjeiben

Gregus Zoltán. 2009. Az idegenség képei Jeles András filmjeiben. Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat 4 (4): http://apertura.hu/2009/nyar/gregus (2016. febr. 15.)

Havasréti József. 2006. Alternatív regiszterek: A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. Budapest: Typotex.

Hirsch Tibor. 2004. Munkás, hámozva. Álombrigád – az utolsó magyar termelési film. Metropolis 8 (4): 32–41. http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=20 (2016. jan. 15.)

Jeles András. 2006. Teremtés, lidércnyomás: Írások filmről, színházról. Budapest: Kijárat.

Kracauer, Siegfried. 1963. A film elmélete. Ford. Fenyő Imre. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum.

Thompson, Kristin. 1980. Early Sound Counterpoint. Yale French Studies 60 (Cinema/Sound): 115–140.

Wierzbicki, James. 2009. Film Music: A History. New York and London: Routledge.
Published
31. 07. 2016.
Section
Članci