ROMAN TOPONYMS IN HUNGARIAN TRAVEL GUIDE BOOKS

  • András LUKÁCS University of Applied Sciences, Budapest Business School, College of Commerce, Catering and Tourism, Centre for Cources in Foreign Languages, Budapest, Hungary

Abstract

Inevitable elements of our travel guide books presenting foreign destinations are toponyms concerning foreign denotata. This study looks at a specific group of toponyms, those of the Eternal City, in Hungarian travel books. The specific feature of these geographic names is that both the Latin and the Italian can be considered original forms, and further, some of them have conventional Hungarian names as well; therefore, the question arises, which forms do the authors of Hungarian travel books use. Are the toponyms in their original or Hungarianized form? Looking through the travel guides, we can conclude that instead of, or sometimes next to the original forms they also use Hungarian ones; nevertheless, these names tend not to be uniform, since they have varied forms in each book.

References

Bańczerowski Janusz. 2006. A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei. Magyar Nyelvőr 130 (2): 187–198.

Battisti, Carlo–Alessio, Giovanni. 1966. Dizionario etimologico italiano. Firenze: Barbera Editore.

Dardano, Maurizio. 2000. Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

Diós István főszerk. 1993–2010. Magyar Katolikus Lexikon. Budapest: Szent István Társulat.

Fábián Pál–Földi Ervin–Hőnyi Ede. 1998. A földrajzi nevek helyesírása. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fábián Zsuzsanna. 1999. Nomi propri italiani nell’ungherese. Nuova Corvina 6: 104–112.

Fogarasi Miklós. 1987. Nuovo manuale di storia della lingua italiana. Budapest: Tankönyvkiadó.

Gombrich, Ernst Hans. 1983. A művészet története. Ford. G. Beke Margit–Falvay Mihály. Budapest: Gondolat.

Gyenge István. 2006. Róma. Budapest: Dekameron.

Kiss Lajos. 1988. Földrajzi nevek etimológiai szótára. (I–II. kötet / A – K, L – Zs). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kordé Zoltán. 2010. Róma és a Vatikán. Útikönyv. Budapest: Hibernia.

Kudar Lajos. 2003. Róma. Budapest: Cartographia.

Nanovfszky György. 1996. Kereszténység – katolicizmus – ortodoxia. Budapest: Windsor Kiadó.

Ravaro, Fernando. 2010. Dizionario romanesco. Roma: Newton Compton.

Róma és Toszkána. 2011. http://www.studentlines.hu/r.html (2011. márc. 13.)

Római Vakáció. 2008. http://tdmtravel.hu/?page=detail&id=18456&iid=126 (2008. júl. 16.)

Szentkirályi Zoltán. 1980. Az építészet világtörténete I–II. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata.

Ürögdi György. 1969. Róma. Budapest: Panoráma.

Vermes Albert Péter. 2005a. Proper names in translation: a relevance-theoretic analysis. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

Vermes Albert Péter. 2005b. Proper names in translation: a relevance-theoretic analysis. A doktori iskolákban megvédett névtani témájú doktori disszertációk. Névtani Értesítő 27: 311–314.

Vickers, Michael. 1977. A római világ. Ford. Borbás Mária. Budapest: Helikon Kiadó.
Published
31. 07. 2016.
Section
Članci