“IF BORN A MAN, THEN BE A MAN”

  • Edit KATONA University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies, Novi Sad, Serbia
Keywords: cognitive metaphor, fight, camaraderie, sport, literature

Abstract

Masculine identity, role, discourse and social orientation are formed and passed on from an ancient system of symbols and metaphorical thinking through cognitive metaphors into everyday language as well as literary texts. The aim of the study is to discover how the notion of manliness is constituted depending on social, historical, cultural, literary and linguistic tradition. The patterns of description of manliness change according to the challenges of any given period, but the basic characteristics still bear traces of earliest social, human assumptions and schemes. Researching the metaphorical codes of manliness, studying the interactions of conceptual areas (mental regions), there are obvious new sources, which are nevertheless only contemporary manifestations of old images.

References

Bakcsi Botond. 2007. Foci és irodalom, avagy játékos közvetítések. Korunk (2) http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2007&honap=2&cikk=8472 (2016. jan. 3.)

Darvasi Ferenc. 2006. A kategorizálás nehézségei. Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére. Bárka 14 (6): 127–130.

Darvasi László. 2003. Nemi szerv beszéd. Litera 2. 6. http://wwwlitera.hu/hirek/nemi-szerv-beszed (2016. jan. 3.)

Darvasi László. 2006. A titokzatos világválogatott. Budapest: Magvető.

Esterházy Péter. 2006. Utazás a tizenhatos mélyére. Budapest: Magvető Könyvkiadó.

Fenyvesi Ottó. 2010. Versek. http://www.fenyvesiotto.hu/maximum.html (2016. jan. 3.)

Hadas Miklós szerk. 2003. A modern férfi születése. Budapest: Helikon Kiadó.

Hadas Miklós. 2010. A férfiasság kódjai. Budapest: Balassi Kiadó.

Hadas Miklós–Karády Viktor. 1995. Futball és társadalmi identitás. Adalékok a magyar futball társadalmi jelentéstartalmainak történelmi vizsgálatához. Replika (17–18): 89–119.

Huszár Ágnes. 2009. Bevezetés a gendernyelvészetbe. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Jung, Carl Gustav. 1999. Szellem és élet. Budapest: Kossuth Kiadó.

Katona Edit. 2013a. Az antropomorfizált fa és a faként konstituálódó ember a költői képekben. In Metafora és vidéke: Tanulmányok a kognitív nyelvészet és az írásbeli szövegalkotás vizsgálata köréből. 53–74. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.

Katona Edit. 2013b. Anyanyelvi kompetencia – metaforikus kompetencia. In Metafora és vidéke: Tanulmányok a kognitív nyelvészet és az írásbeli szövegalkotás vizsgálata köréből. 154–169. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.

Kegyesné Szekeres Erika. 2008. Reprezentáció és reprezentáltság: A gender szemantikai reprezentációjáról. In Jel és jelentés, szerk. Gecső Tamás–Sárdi Csilla. 161–169. Székesfehérvár–Budapest: Kodolányi János Főiskola–Tinta Könyvkiadó.

Radić-Bojanić, Biljana–Silaški, Nadežda. 2008. Sportizacija političkog diskursa – kako metafore prikrivaju političku stvarnost. http://www.academia.edu/5251591/Radi%C4%87-Bojani%C4%87_B._Sila%C5%A1ki_N._2008_._Sportizacija_politi%C4%8Dkog_disursa_-_kako_metafore_prikrivaju_politi%C4%8Dku_stvarnost_Srbije (2016. jan. 10.)

Rostás Szabolcs. 2014. Erdélyi nyúl. Krónika online 2. 27. http://www.kronika.ro/velemeny/erdelyi-nyul (2016. jan. 3.)

Tolnai Ottó. 2004. Focizunk. Műhely (27): 6–7.

Valdano, Jorge. 2001. Kezdetben van a labda. Nagyvilág 46 (8) http://www.inaplo.hu/nv/200108/07.html (2015. okt. 24.)
Published
19. 09. 2016.
Section
Članci