HORIZONS OF “FATE-EVENTS”

  • Jutka RUDAŠ
Keywords: Faruk Šehić, collective identity, referentiality, war stories

Abstract

In the past two decades discourses of cultural self-reflections put more and more emphasis on integrating those attitudinal changes into structures of art – therefore literature as well – which arose after the Balkan war. In my study I am trying to approach the “possible” and the “impossible” in the novel “The Waves of the River Una” by Faruk Šehić, because the work shows us images from the recent past, which evoke entities that European culture bears as the burden of history. Thus, referentiality and factuality as an important potential of artistic attitude gain great emphasis in the novel: the mode of literary speech which brings to life the dialogue of reality and near-reality.

References

Assmann, Jan. 1999. A kulturális emlékezet . Írás, emlékezés és politikai identitás a ko- rai magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.
Currie, Mark. 1999. Elbeszélés, politika, történelem. In Narratívák 3 . – A kultúra narratívái, szerk. Thomka Beáta. 19–38. Budapest: Kijárat Kiadó.
Gyáni Gábor. 2016. A történelem mint emlék(mű) . Budapest: Kalligram.
Rüsen, Jörg. 1999. A történelem retorikája. In Narratívák 3. – A kultúra narratívái, szerk. Thomka Beáta. 39-50. Budapest: Kijárat Kiadó.
Šehić, Faruk. 2016. Az Una hullámai . Ford. Radics Viktória. Utószó Danyi Zoltán. Budapest: L’Harmattan Könyvkiadó.
Tengelyi László. 1998. Élettörténet és sorsesemény. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.
Thomka Beáta. 2016. „Mindenki hős akart lenni”. Élet és Irodalom . LX. 21. 2016. május 27. http://www.es.hu/thomka_beata;8222;mindenki_hos_akart_lenni8221;;2016-05-25.html (2016. jún. 1.)
Published
17. 02. 2017.
Section
Članci