THE EXPOSITION OF THE CULTURAL GRAVITY’S MODEL

  • Melinda SZARVAS
Keywords: cultural gravity, regional culture, literary history, cultural relations

Abstract

The study deals with a new cultural model which is the cultural gravity. This new model describes the cultural relations between the Hungarian minority literary cultures, the Hungarian literary and the foreign languages literary cultures. The earlier models focused on the mediator roles and on the interdependencies. The cultural gravity emphasizes the independent cultural operation. This theory come from the natural sciences. This study focus on the relations of the Hungarian literature in Vojvodina, and it tries redefines these connections. This literary historical research talks about the conditions of the independent culture. The cultural gravity is in close connection with the other theory, with the network theory. The literary cultures are independent to varying extent. The cultural gravity shows these differences and examines the regional cultures also from this viewpoint.

References

Anonim. 1922. Fedezzék fel már egyszer a Vajdaságot!... Bácsmegyei Napló szept. 21. 10.
Békés Vera. 2007. Hálózat és (potenciális) térélmény. Café Bábel (55): 45–57.
Dettre János (Jean Jeudi). 1922. Irodalompolitika. Bácsmegyei Napló december 13. 2.
Görömbei András 1993. Napjaink kisebbségi magyar irodalma . Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Görömbei András. 2003. Irodalom és nemzeti önismeret. Budapest: Nap Kiadó.
Haraszti Sándor. 1922. Irodalompolitika. Bácsmegyei Napló december 10. 10. Hawking, Stephen. 2003. Az idő rövid története – Az ősrobbanástól a fekete lyukig. Budapest: Akkord Kiadó.
Illyés Gyula. 1971. Hajszálgyökerek . Budapest: Szépirodalmi Kiadó.
Kis József. 1932. A jugoszláviai magyar ifjúság. Kalangya (3): 176–182.
Kovács László. 2011. Hálózatelmélet és nyelvészet. Prae (4): 2–8.
Pomogáts Béla. 1992. Ötágú síp: A határokon túli magyar irodalom antológiája . Bu- dapest: Móra Könyvkiadó.
Szenteleky Kornél. 1920. Kultúrateremtés. Bácsmegyei Napló december 29. 1.
Szenteleky Kornél. 1924. Irodalom és kritika. Bácsmegyei Napló február 10. 10.
Szenteleky Kornél. 1927. Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalomról”. Bácsmegyei Napló január 30. 15.
Szenteleky Kornél. 1928a. Elöljáró szavak. Vajdasági Írás (1): 1–3.
Szenteleky Kornél. 1928b. Új életformák felé. Vajdasági Írás (38): 257–260.
Szenteleky Kornél. 2000. Új lehetőségek – új kötelességek, szerk. Bori Imre. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Szirmai Károly. 1933. Börcsök Erzsébet, a vajdasági regény problémája és A végtelen fal. Kalangya (6): 409–417.
Szirmai Károly. 1935. Írói felelősségem . Kalangya (3): 161–167.
Published
17. 02. 2017.
Section
Članci