THE ASSUMED PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF DÁNIEL GUTTMANNʼS “ODD” PHILOSOPHY OF LIFE

  • Erika BENCE
Keywords: Fáklya-Világ [Torch-world], Dániel Guttmann (Dani Dalos), Nietzsche, The Gay Science, Darwinism, socialism

Abstract

In 1903 a merchant from Zrenjanin named Dániel Guttmann launched a journal titled Fáklya-Világ which was an exceptional undertaking in the history of the Hungarian press in Vojvodina before 1918. His journalʼs – only one known issue – credo-like introduction is irrational, idealized, and utopist, however shows the philosophical aspects of an undeniably unique “peculiar world”. Guttmann was the publisher, the editor and the only author of Fáklya-Világ, the journalʼs contents consisted of unusual philosophical essays, religious and biblical literary texts and articles, and pamphlets discussing the advantages of socialism. There is little to be known about the author, but based on what we know he seemed to be a widely read young intellectual with a particular sensibility for philosophy. Since we know nothing about Guttmannsʼs readings and his texts lack references we can only make assumptions based on his work and the eraʼs theoretical schools about the philosophical background resulting in this – so far – unknown press and intellectual historical event. Therefore the research cannot contain exact facts and references, but a review of the theoretical influences that effected Dániel Guttmannʼs philosophical ideas.

References

Anonim. 1903a. Irodalom. Torontál nov. 11. 4.
Anonim. 1903b. Ma jelent meg Dalos Dani nagybecskereki fiatal író Fáklyavilág című folyóirata. Torontál nov. 3. 3.
Anonim. 1904. A Good Templar felolvasás. Torontál okt. 1. 3.
Az 1931 . évi népszámlálás kartonjai (1433. sz. – Guttmann Dániel). Nagybecskerek: Történelmi Levéltár.
Becze Szabolcs. 2008. Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhó- ból. Niegel Barley. BUKSZ http://www.typotex.hu/review/51/1033/egy_zoldfulu_ antropologus_kalandjai (2016. okt. 26.)
Bene Adrián. 2015. Brandenstein Béla Nietzsche-képe – ismeretelméleti nézőpontból. Létünk 45 (2): 39–46.
Dalos Dani. 1903. Az Igazságot szolgáló írás. Fáklya-Világ dec. 1.
Fülep Lajos. 1918. Európai művészet és magyar művészet. Nyugat 11 (6): http://epa. oszk.hu/00000/00022/00242/07307.htm (2016. okt. 13.)
Fülep Lajos. 1988. Egybegyűjtött írások, 1902–1908, szerk. Tímár Árpád. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. http://real-eod.mtak.hu/33/1/EKK_14_01.pdf (2016. okt. 26.)
Fülep Lajos. 1990. Fülep Lajos levelezése I . 1904–1919, szerk. F. Csanak Dóra. 251–252, 274–275, 279. Budapest: MTA Művészettörténeti Kutató Csoport. https://library. hungaricana.hu/hu/view/MTAKonyvtarKiadvanyai_EKK_15_01/?pg=5&layout=s (2016. okt. 13.)
Gerold László. 2001. Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000). Újvidék: Forum.
Gerold László. 2016. Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014). Újvidék: Forum.
Horváth Gergő. 2012. „Isten halott” – A nietzschei metafizika megalapozása Martin Heidegger 1943-as tanulmányának tükrében. Első Század Online 11 (3): 495–515. http://epa.oszk.hu/01600/01639/00007/pdf/EPA01639_elso_szazad_2012_osz_495- 515.pdf (2016. okt. 13.)
Kalapis Zoltán. 2002. Életrajzi kalauz . A–Gy. Újvidék: Forum.
Kaposi Márton. 1996. Lukács György és Fülep Lajos Dante-értelmezései. Filozófiai Szemle (4–6): 303–323. http://minerva.elte.hu/mfsz/MFSZ_9646/KAPOSI.pdf (2016. okt. 27.)
Kárpáti Endre. 1960. Adalékok a magyarországi alkoholellenes küzdelem történetéhez (1914-ig). In Orvostörténet. 137–226. Tankönyvek. http://www.orvostortenet.hu/ tankonyvek/tk-05/pdf/4.20.4/1960_019_karpati_endre_adalekok_magyarorszagi. pdf (2016. okt. 26.)
N. Kósa Judit. 2009. Egy derűlátó pillanat. Népszabadság http://nol.hu/archivum/ 20090620-egy_derulato_pillanat-337999 (2016. okt. 13.)
Kőszegi Lajos–Kunszt György–Laczkó Sándor szerk. 1996. Nietzsche-tár: szemelvé- nyek a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig . Veszprém: Comitatus. http://mek. oszk.hu/00600/00623/00623.pdf (2016. okt. 13.)
Kunszt György. 1996. Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának érté- ke. In Kőszegi–Kunszt–Laczkó szerk. Nietzsche-tár: szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig . 6–24. Veszprém: Comitatus. http://mek.oszk. hu/00600/00623/00623.pdf (2016. okt. 13.)
Laczkó Sándor. 1995. A magyar nyelvű Nietzsche-fordítások bibliográfiája 1872-től 1994-ig. Kellék filozófiai folyóirat (Diotima Munkafüzetek) 3. http://kellek.adat- bank.transindex.ro/?cid=39 (2016. okt. 14.)
László B. Jenő. 1938. Guttmann Dániel. Tükör nov. 30. 12.
Németh Ferenc. 1995. Dalos Dani és a Fáklya-Világ. Egy különösködő tartalmú
becskereki folyóirat . Magyar Szó – Kilátó ápr. 8. 12.
Nietzsche, Friedrich. 1926. Vidám tudomány. Ford. Wildner Ödön. Budapest: Világ- irodalom Könyvkiadó Vállalat. http://mek.oszk.hu/15200/15256/15256.pdf (2016. okt. 13.)
Pence, Charles H. 2011. Nietzsche’s Aesthetic Critique of Darwin. History and Philosophy of the Life Sciences 33 (2): 165–190. http://philsci-archive.pitt.edu/9524/1/Pence_-_2011_-Nietzsche%E2%80%99s_aesthetic_critique_of_Darwin.pdf (2016. okt. 13.) Turóczi-Trostler József. 1924. A magyar Nietzsche. Nyugat 17 (8–9): http://epa.oszk.hu/00000/00022/00357/10879.htm (2016. okt. 14.)
Vetési József. 1996. Nietzsche-kultusz. In Kőszegi–Kunszt–Laczkó szerk. Nietzsche- tár: szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig . 108–110. Veszprém: Comitatus. http://mek.oszk.hu/00600/00623/00623.pdf (2016. okt. 13.)
Zóka Péter. 2014. Alexander Bernát és a „nemzeti filozófia”: Az újkori nyugat-euró- pai bölcselet és a modern nacionalizmuselméletek tükrében. Pécs: Pécsi Tudo- mányegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Doktori Iskola–Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára.
Published
17. 02. 2017.
Section
Članci