MODEL OF BILINGUAL PRESS IN THE HUNGARIAN CULTURE OF YUGOSLAVIA/VOJVODINA

  • Julianna ISPÁNOVICS CSAPÓ
Keywords: press, bilingual papers, culture, Yugoslavia, Vojvodina

Abstract

Defining feature of the early history of press in Vojvodina is multilingualism. In the centres of the region there was a great tradition of distributing and reading papers in Hungarian, Serbian, Croatian and German until 1945. Beginning with 1945 bilingual periodicals became characteristic in the history of Yugoslav press. Hungarian-Serbian bilingual official, municipal, school, specialised and home papers published during this period were linguistic, cultural and ideological representations of the multinational background, social self-government, and brotherhood and unity. The process of privatisation which slowly started in the 90s stimulated the foundation of periodicals. Next to the few local bilingual written media we can also find a few multilingual publications (local or specialised papers). The turn of the millennium, which favours multiculturalism, is only periodically and in a small percentage backed up with few bilingual or multilingual publications. The study aims at drawing the bilingual Yugoslav model of written media bearing in mind the eras of Yugoslav/Vojvodina press.

References

Bikicki, Milana–Kaćanski, Ana. 1977. Bibliografija novosadske štampe: 1824–1918. No- vi Sad: Biblioteka Matice srpske.
Buzinkay Géza. 1993. Kis magyar sajtótörténet. Budapest: Haza és Haladás Alapítvány. http://vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm#11 (2016. máj. 22.)
Dragović, Vuk. 1956. Srpska štampa između dva rata. Beograd: Istorijski institut.
Ispánovics Csapó Julianna. 2013. A kishegyesi Szó-Beszéd és a Csantavéri Újság szerkesztéspolitikája, nyelvhasználata. In A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban . III . A sokoldalú nyelv, szerk. Bene Annamária. 108–125. Újvidék–Szabadka: ÚjvidékiEgyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
Ispánovics Csapó Julianna. 2012. Többnyelvűség a vajdasági magyar sajtóban. In Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában, szerk. Pletl Rita–Imre Attila. 16–23. Kolozsvár: Scientia Kiadó.
Kalapis Zoltán. 1994. A Magyar Szó fél évszázada: Adalékok a jugoszláviai magyar napilap történetéhez . Újvidék: Magyar Szó.
Kalapis Zoltán. 1998. Az első „lentségi” magyar újság szerkesztője: Szép Ferenc. Híd 62 (3–4): 131–144.
Kalapis Zoltán. 2001. A szabadkai és a zombori Bácska alapítója: Radics György. Híd 65 (4): 368–385.
Kalapis Zoltán. 2002. Százötven éves sajtótörténetünk dátumai és fejezetei (1848–1998). Létünk 32 (1–2): 13–36. http://adattar.vmmi.org/cikkek/4698/letunk_2002.1-2_05_kalapis_zoltan.pdf (2013. júl. 17.)
Kocsis Lenke. 2015. A kARTon folyóirat. Szakdolgozat. Doktori stúdium. Újvidék: BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. Kézirat.
Kolozsi Tibor. 1973. Szabadkai sajtó . 1848–1919. Szabadka: Szabadkai Munkásegyetem. Kolozsi Tibor. 1979. Szabadkai sajtó . 1919–1945. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Lovas Dániel. 1996. A helyi sajtó ABC-je. Lakitelek: Antológia Kiadó és Nyomda. Németh Ferenc. 2004. A nagybecskereki sajtó története (1849–1918) . Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Rózsa Mária. 2006. Deutschsprachige Presse in Ungarn 1921–2000: Bibliographie, zusammengestellt, mit Vorwort und Register versehen von Mária Rózsa. Budapest: OSZK–Gondolat. http://mek.oszk.hu/01900/01970/pdf/1kotet.pdf (2016. jún. 12.)
Szeli István. 1981. Egy lap halálára. In Történő történelem. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Tomán László. 2003. Az Úttól a vesztőhelyig. Egy szerb újságíró magyar szerkesztő- ségekben. zEtna 2. http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/66/toman4.html (2016. máj. 12.)
Zöldi László. 2001. A glokális sajtó. A külföldi tulajdonban lévő helyi újságok Magyar- országon. Médiakutató 4. http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_04_tel/10_glokalis_ sajto (2016. júl. 12.)
Published
17. 02. 2017.
Section
Članci