OLGA PENAVIN AND THE CSŰRY-SCHOOL

  • István HOFFMANN
Keywords: Csűry, dialectology, vernacular language research, history of science, University of Debrecen

Abstract

Bálint Csűry launched an influential academic programme in the 1930s, targeted at boosting Hungarian dialectology research. As a professor at the University of Debrecen, he chose some students to participate in this programme and prepared them to do academic research. He founded the Institute of Dialect Research in Debrecen, as well as the academic journal entitled “Hungarian Dialectal Language”. The most important result of his academic career, which lasted a decade, is the creation of a school of dialect research. His students completed Csűryʼs academic work in several ways and in different fields. This heritage can also be tracked back in Olga Penavinʼs academic career. Based on her versatile and interdisciplinary oeuvre, she can be regarded as the most significant representative of Csűryʼs school of linguistics.

References

Balassa Iván. 1939. Szerep helynevei. Magyar Népnyelv 1: 130–138.
Balassa Iván. 1982. Csűry Bálint (1886–1941). In Hagyományápolás és megújulás, szerk. Sebestyén Árpád. 35–43. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
Balassa Iván. 1988. Csűry Bálint. A Múlt Magyar Tudósai. Budapest: Akadémiai Kiadó.
B. Z. 2006. Penavin Olga. http://hetnap.rs/cikk/Penavin-Olga-2965.html. (2016. okt. 20.)
Csűry Bálint. 1935–1936. Szamosháti szótár. 1–2. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.
Csűry Bálint. 1936. A népnyelvi búvárlat módszere. Budapest: Turul Szövetség.
Csűry Bálint. 1939. Mit akarunk? Magyar Népnyelv 1: 3–6.
DCSz. = Kálnási Árpád. 2005. Debreceni cívis szótár. Debrecen.
FTSz. = Imre Samu. 1973. Felsőőri tájszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Hegedűs Attila. 2011. Csűry Bálint, a dialektológus. Magy¬ar Nyelvjárá¬sok 49: 35–40.
Imre Samu. 1940. Felsőőr helynevei. Magyar Népnyelv 2: 47–80.
Imre Samu. 1987. XX. századi tájnyelvi szótáraink. Magyar Nyelv 83 (2): 132–140.
Imre Samu. 1991. A Csűry-iskola. In Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből, szerk. Kiss Jenő–Szűts László. 298–306. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Jakab László–Keresztes László. 1990. A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–1990). A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 55. Debrecen.
Kálnási Árpád. 1998. Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 72. Debrecen.
Kovács Endre–Penavin Olga. 1988. Doroszló (Doroslovo) földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 13. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Lukács Melinda. 2012. Csupa fehér. http://www.magyarszo.com/hu/2012_11_05/kultura_irodalom/34098/Csup. (2016. okt. 20.)
Matijevics Lajos–Penavin Olga. 1986. Bácska történeti víznevei. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
OrmSz. = Ormánysági szótár. 1952. Kiss Géza szótári hagyatékából szerkesztette Keresztes Kálmán. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Penavin Olga. 1965–1969. Kórógyi szójegyzék 1–4. Magyar Nyelvjárások 11: 95–102, 13: 156–160, 14: 104–108, 15: 132–137.
Penavin Olga. 1966. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga. 1969. A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza. Újvidék.
Penavin Olga. 1976. Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladásdalok. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga. 1981. A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kóró¬gyon). Újvidék: Forum Könyvkiadó–Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga. 1984a. Gombos (Bogojevo) földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 10. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga. 1984b. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.
Penavin Olga. 1984c. Jugoszláviai magyar népmesék. Budapest–Újvidék: Akadémiai Kiadó–Forum.
Penavin Olga. 1985. Kúla és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 11. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék.
Penavin Olga. 1988. Bezdán földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 12. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga. 1991. Rá lehet tenni egy egész életet. In A nyelvészetről – egyes szám, első személyben, szerk. Sz. Bakró-Nagy Marianne–Kontra Miklós. 199–203. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1976 [1977]. Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 2. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1978. A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1979. Ada és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 4. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1980. Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 5. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1981. Szenttamás földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 6. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1982. Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 7. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Penavin Olga–Matijevics Lajos–Mirnics Júlia. 1975. Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 1. Újvidék: Hungarológiai Intézet.
Szabó István. 1982. Csűry Bálint a katedrán. In Hagyományápolás és megújulás, szerk. Sebestyén Árpád. 45–53. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
SzlavSz. = Penavin Olga, Szlavóniai (kórógyi) szótár. 1–3. 1968–1978. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Végh József. 1941–1943. Csűry Bálint. Nyelvtudományi Közlemények 51: 232–40.
Végh József. 1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Published
21. 02. 2017.
Section
Članci