RESEARCH OF PALÓCZ DIALECT IN THE 19TH CENTURY

  • Enikő GRÉCZI-ZSOLDOS
Keywords: history of dialect study, Palocz dialect, 19th century description of Palocz dialect

Abstract

The history of researches into the Palocz dialect goes back to studies written in the 19th century, when Fabian Szeder published his articles on the Paloczes in the contemporary scholarly  journal, Tudományos Gyűjtemény (Scientific Collection). Gyula Pap’s collection of Palóc népköltemények (Palocz Folk Poetry) was published in 1865. Sandor Pinter, a lawyer in Szecseny, published his book A palócokról (About the Paloczes) in 1880. The topic of the paper is the presentation of contemporary methods of collecting dialect material and consideration of certain  interrelationships between the Northern contiguous Palocz region and the Southern enclaves.

References

Benkő Loránd. 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Budapest: Tankönyvkiadó.
Bynon, Theodora. 1997. Történeti nyelvészet. Budapest: Osiris.
Csáky Károly. 2005. Szeder Fábián palóckutató élete és munkássága. In Szeder Fábián: A’ Palóczokról. Hasonmás kiadás. 77–102. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.
Horvát István. Rajzolatok a magyar nemzet történetéből.
http://www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyvek/horvistv.htm (2016. okt. 5.)
Imre Samu. 1971. A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Pap Gyula gyűjtötte és kiadta. 1865. Palóc népköltemények. Sárospatak. http://mek.oszk.hu/11000/11036/11036.htm (2016. okt. 5.)
Penavin Olga. 1984. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Pintér Sándor. 1880. A Palócokról. Népismertető tanulmány. Budapest. (Hasonmás: 1995. Szécsény)
Szabó József. 1990. Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Békéscsaba–Kecskemét–Szeged: Csongrád Megyei Levéltár.
Szeder Fábián. 1819. Palóczokról. In Szeder Fábián. 2005. A’ palóczokról. Hasonmás kiadás. 5–26. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.
Szeder Fábián. 1821. A’ Palóczokról eredetekre, és nagy Pannóniába való jövetelekre nézve. In Szeder Fábián. 2005. A’ palóczokról. Hasonmás kiadás. 27–36. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.
Szeder Fábián. 1835. A’ Palóczokról. In Szeder Fábián. 2005. A’ palóczokról. Hasonmás kiadás. 37–76. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.
Published
21. 02. 2017.
Section
Članci