ETHNOGRAPHIC WRITINGS OF OLGA PENAVIN

  • Csilla UTASI
Keywords: Hungarian folk culture, former Yugoslavia, ethnography, ethnographic writing, synthesis

Abstract

Olga Penavinʼs most important ethnographic monograph, entitled A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon) was published in 1981. The collected writings of  her ethnographic és folklore subject appeared in Értekezések, Monográfiák titled series in 1983, published by the Institute of the Hungarian Language, Literature and Research. The well-known researcherʼs studies describing tangible (way of living, customs) and intellectual, mental aspects of the Hungarian folk culture in former Yugoslavia were granted a place in the completeness-aiming volume. The paper explores the theoretical and professional basis of  monograph and of ethnographic studies.

References

Gyáni Gábor. 2002. A nép a maga valójában. Buksz 14 (1): 30–40.
Hoppál Mihály. 2006. Az „igézés”-hiedelemkör elemei. In Hiedelem és hagyomány. 115–142. Budapest: LʼHarmattan.
Keményfi Norbert. 2006. Társadalomtörténet és néprajz. In Bevezetés a társadalomtörténetbe, szerk. Bódy Zsombor–Ö. Kovács József. Budapest: Osiris. www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_tarsadalomtortenetbe/ch06s02.html (2016. szept. 15.)
Kósa László. 2001. A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest: Osiris.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz/ch06s04.html (2016. szept. 20.)
Niedermüller Péter. 2001. A régi kerékvágásban. Beszélő (július–augusztus). 53–59.
Nyisztor Tinka. 2009. Egy gazdálkodó család hétköznapi táplálkozása Moldvában. Korall 35. (április): 72–98.
Penavin Olga. 1981. Nagycsaládszerkezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék: Forum.
Penavin Olga. 1983. Néprajzi tanulmányok. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Sárkány Mihály. 2000. A társadalmi néprajzi kutatás hazai története. In: Magyar Néprajz VIII.: Társadalom, főszerk. Paládi–Kovács Attila, szerk. Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós. Budapest: Akadémiai Kiadó. mek.niif.hu/02100/02152/html/08/5.html (2016. október 10.)
Szabó László. 1970. A társadalomnéprajz alapvető kérdéseiről. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága.
Published
21. 02. 2017.
Section
Članci