NARRATOLOGICAL APPROACH OF OTTÓ TOLNAI’S A TENGERI KAGYLÓ

  • Anikó NOVÁK
Keywords: Ottó Tolnai, A tengeri kagyló, narrator, language use

Abstract

The question of alter egos and thus the localization of the narrators’ voices gives an exciting task to the readers of Ottó Tolnai. The paper focuses on Ottó Tolnai’s novel A tengeri kagyló, which, like others of his texts, carries the traits of fictive multiple authorship and emphasized live speech-likeness. While in some cases stamp collecting is a differentiation criteria, in this analysed novel the characters’ language use and vocabulary are of help in distinguishing them. The narrator identifies himself as a laic penner compared to the other characters and he constantly compares the phraseology of the others and his own, giving us almost more parallel texts. Narratological analysis focusing on the problem of the narrator thus necessarily operate with linguistic questions.

References

Bencsik Orsolya. 2011. Kagylóra szakosodni. Revizor http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3550/tolnai-otto-a-tengeri-kagylo/ (2016. okt. 24.)
Bitskey István. 1987. História, emlékirat, önvallomás. In Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. Varjas Béla. 61–89. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gulyás Gábor. 1995. A költő alteregói, avagy a Tolnai-kaland. Műhely (5): 43–44.
Hász-Fehér Katalin. 2015. Rossz költők társasága: Az epigonizmus és dilettantizmus természetrajza a 19. századi magyar irodalomkritikai gondolkodásban. Tanulmányok (2): 45–68.
Hózsa Éva. 2011. A lomtalanítás irányai – lomtalanító képlékenysége: Tolnai Ottó Barnabásának lehetséges előképe. Hungarológiai Közlemények 42/12 (4): 37–49.
Novák Anikó. 2010a. Fiktív többszerzőjűség Tolnai Ottó újabb prózájában. Létünk 40 (4): 141–147.
Novák Anikó. 2010b. „egy dublőr, aki a mi esetünkben az első szereposztást viszi…”: Néhány megjegyzés Tolnai Ottó alakmásairól. In Alteregó: Alakmások – hamismások – heteronimák, szerk. Csányi Erzsébet. 47–55. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar–Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.
Szarvas Melinda. 2012. Tolnai Ottók csomagban (Tolnai Ottó: A tengeri kagyló). Műhely (3): 64–66.
Thomka Beáta. 2001. Beszél egy hang: Elbeszélők, poétikák. Budapest: Kijárat Kiadó.
Tolnai Ottó. 2007. A pompeji szerelmesek: Fejezetek az Infaustusból. Pécs: Alexandra Kiadó.
Tolnai Ottó. 2011. A tengeri kagyló: Kisregély. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Published
21. 02. 2017.
Section
Članci