LYRICAL SPEECH AND NARRATIVE FRAME

  • Erzsébet CSÁNYI Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék (Szerbia)
Keywords: poetry, story destruction, fragment, Tolnai Ottó, Tomaž Šalamun

Abstract

The research deals with the question of narration appearing in lyrical speech in the poetry of Tolnai Ottó and Tomaž Šalamun. It raises the question of possible dominance of narrative vein in the works of the poets of late-modern Yugoslav art trends (conceptualism and neoavantgarde), and it describes the aspect of narrative nature. For this purpose the paper mainly focuses on the toolbar of thematic-motivic and structural solutions; the analysis of narrative deconstruction processes, fragmentation, pictorial narrative transformation mechanisms, subject creation come to the fore.

References

Bahtyin, Mihail M. 1986. A beszéd műfajai. In A beszéd és a valóság. 409–410. Budapest: Gondolat.
Eco, Umberto. 2007. Hat séta a fikció erdejében. Budapest: Európa Kiadó.
László János. 2003. Történelem, elbeszélés, identitás. In A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. 157–160. Budapest–Szeged: Gondolat Kiadói Kör–Pompeji.
Šalamun, Tomaž. 1999. Miért lettem fasiszta. Ex Symposion 26–27: http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/gonosz/Salamun/szoveg.htm (2016. aug. 10.)
Tolnai Ottó. 2011. húznak a szalonkák. In Elefántpuszi: Versek koravén gyerekeknek. Digitális Irodalmi Akadémia. (Forráskiadás: 1982. Újvidék: Forum Könyvkiadó) http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=981&secId=94631 (2014. nov. 20.)
Published
21. 02. 2017.
Section
Članci