TWO POST-SOVIET WOMEN WRITERS ON THE BUILDING UP AND COLLAPSE OF “THE GREAT UTOPIA”

  • Zsuzsa TAPODI
Keywords: post-Soviet society, document, fiction

Abstract

The study analyses two contemporary novels from the Russian cultural sphere “Second-hand Time” by Svetlana Alexievich and “The Women of Lazarus” by Marina Stepnova. The study focuses on how present day narrative relates to the events of the present and the recent past. Its greatest concern is to see what the analysed works reveal: has the twentieth-century social utopia which had transformed the whole of Eastern Europe disappeared without a trace? It also seeks an answer to the question whether it is referential writing or fiction that can better grasp the essence of the era.

References

Alekszijevics, Szvetlana. 2015a. Elhordott múltjaink. Ford. Iván Ildikó. Budapest: Európa.
Alekszijevics, Szvetlana. 2015b. „A szocializmusnak vége, de mi itt maradtunk”: Beszélgetés Natalja Igrunovval. In Elhordott múltjaink. Ford. Iván Ildikó. 581–595. Budapest: Európa.
Bachelard, Gaston. 2011. A tér poétikája. Ford. Bereczki Péter. Budapest: Kijárat.
Gaál Gábor. 1949. Új írói szervezet – új írói feladatok. Utunk márc. 19.
Gere Ágnes. 2015. „Rejtelmes valami az orosz ember lelke… Már régóta próbálják megfejteni a titkát”: Úgy érzem, Szvetlana Alekszijevicsnek valamelyest sikerült. Ekultura dec. 2. http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2015-12-02+13%3A00%3A00/szvetlana-alekszijevics-elhordott-multjaink (2016. okt. 10.)
Gossman, Lionel. 2003.Történetírás és irodalom. Reprodukció vagy jelentéstulajdonítás. In Tudomány és művészet között: A modern történelemelmélet problémái, szerk. Kisantal Tamás. 133–168. Budapest: L’Harmattan–Atelier.
Gyáni Gábor. 2003. Történelem és regény: a történelmi regény. Tiszatáj 58 (4): 78–92. http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/04-04/gyani.pdf (2016. nov. 20.)
Györe Gabriella. 2014. Nők, Isten, Oroszország, kémia. http://www.konyvjelzomagazin.hu/hir/nok-isten-oroszorszag-kemia (2016. okt. 10.)
Iser, Wolfgang. 2001. A fiktív és az imaginárius. Ford. Molnár Gábor Tamás, Budapest: Osiris.
Menyhért Anna. 2008. Elmondani az elmondhatatlant: Trauma és irodalom. Budapest: Anonymus–Ráció.
Orbán Gyöngyi. 2004. Híd és korlát. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság.
Sztyepnova, Marina. 2014. Lazar asszonyai. Ford. Goretity József. Budapest: Európa.
Wellek, René. 1995. Az összehasonlító irodalomtörténet fogalma. In. Az összehasonlító irodalomtörténet klasszikusai, szerk. Lengyel Béla. 137–141. Budapest: Gondolat.
Published
21. 07. 2017.
Section
Članci