CORPUS OF HUNGARIAN PHRASEMES IN VOJVODINA AND THEIR EXPLANATORY STORIES

  • Ilona RAJSLI
Keywords: corpus of phrasemes, story, anecdote, idiomatic similes, Vojvodina

Abstract

A significant part of phrasemes in the corpus of Penavin legacy has some kind of interpretative explanation, an anecdote, legend, local event or story closely connected to the phraseme. These stories shed light onto the by now obscured meaning or origin of idioms, and for this reason they have become an integral part of the phrasemes when the compiled material is presented. When we wish to integrate this corpus into the unified Vojvodina database, the task to be solved concerns the formal questions of presenting these stories and explanations of varied characters and lengths, as well as the methods to be used for their processing. The paper gives a typological, structural and dialectological examination of this group of phrasemes; it encompasses phrases with short interpretations, ones which also shed light onto when and how to be used, and further, phrasemes connected to anecdotes, as well as those that include personal or place names. The number of idiomatic similes is exceptionally great in the analysed corpus. The examined layer of phrasemes can also serve as significant resource for research into the cultural history of Vojvodina.

References

Balázs Géza. 2009. Mi a helyzetmondat? In A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, szerk. Gecső Tamás és Sárdi Csilla. 9‒14. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Forgács Tamás. 2007. Bevezetés a frazeológiába: A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
R. Molnár Emma. 1994. Idiómák adomákból. In Bárczi Géza centenárium, szerk. Békési Imre és H. Tóth Imre. 77–86. Szeged: MTA Szegedi Területi Bizottsága.
Papp György. 2007. A vajdasági frazeológiai korpusz szerkezeti, adattári vonatkozásai. In Délvidék/Vajdaság: Társadalomtudományi tanulmányok, szerk. Papp Richárd. 70‒112. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.
Rajsli Ilona. 2015a. Bácskai vonatkozások Margalits Ede korai frazémagyűjteményében. Hungarológiai Közlemények 46 (3): 88–99.
Rajsli Ilona. 2015b. Pragmatikus helyzetmondatok a vajdasági frazémaállományban. In Tudás és régió. 110–116. Újvidék: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács. http://vmat.rs/vmat/wp-content/uploads/2015/04/tudas-es-regio-konferenciakotet-2015-web.compressed.pdf (2016. szept. 20.)
Vajda S. Zsuzsanna. 1971. Feketicsi szólások. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 3 (8): 133–141.
Published
21. 07. 2017.
Section
Članci