APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE RESEARCH OF CSALLÓKÖZ DIALECTS

  • Károly Presinszky
Keywords: dialects, computerized dialectology, language atlas, acoustic phonetics

Abstract

The aim of the dialectal researches carried out at the Hungarian Language and Literature Institute, Faculty of Central European Studies, Constantin the Philosopher University, Nitra, is to prepare a Hungarian language atlas of the Csallóköz region. The research started in 2010. The recording and processing of the synchronous dialectal collection planned for the entire research network has been carried out by the Bihalbocs software developed by Domokos Vékás and Fruzsina Sára Vargha. This paper gives an account of the results of the new, computerized processing method of the digitized data. It presents the compared results of previous and recent dialectal data, maps illustrating the regional and social distribution of the phenomena, and the possibilities of a wide range of analyses using voice synchronized dialectal data. 

References

Gósy Mária. 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó.
Kiss Jenő szerk. 2001. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó.
Menyhárt József. 2012. Kis kácsa fürdik. Egy csallóközi nyelvjárási jelenség vizsgálata. In A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, szerk. Simon Szabolcs–Török Tamás. 131–144. Komárom: Selye János Egyetem.
Menyhárt József–Presinszky Károly. 2013. A szórványos ö-zés vizsgálata a Csallóközben generációk és iskolázottság szerint. In Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból. 444–458. Budapest: Gondolat Kiadó.
Menyhárt József–Presinszky Károly–Sándor Anna. 2009. Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem.
MNyA. = Deme László–Imre Samu szerk. 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza. 1–6. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Cs. Nagy Lajos. 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Nagykapos: Luminosus n. o. Kiadó.
Presinszky Károly. 2012. A csallóközi kȧlács. Az á előtti asszociatív illabiális ȧ-zás nyelvföldrajzi jellemzői a Csallóközben. In A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, szerk. Simon Szabolcs–Török Tamás. 111–129. Komárom: Selye János Egyetem.
Presinszky Károly. 2016a. A magánhangzó-rövidülés vizsgálata a Csallóközben. In Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia (Nyitra, 2014. szeptember 18–20.) előadásaiból, szerk. Kozmács István–Vančo Ildikó. 189–199. Lakitelek: Antológia Kiadó.
Presinszky Károly. 2016b. Az á előtti illabiális ȧ-zás a Csallóközben. Magyar Nyelv 112 (2): 218–227.
Sándor Anna. 2004. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
Vargha Fruzsina Sára. 2011. Beszélő térképlapok A magyar nyelvjárások atlaszából. In Hangok – helyek. Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról, szerk. Bárth M. János–Vargha Fruzsina Sára. 151–169. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet.
Vékás Domokos. 2007. Számítógépes dialektológia. In V. Dialektológiai Szimpozion, szerk. Guttmann Miklós–Molnár Zoltán. 289–293. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék.
Published
21. 07. 2017.
Section
Članci