CARRIERS AND COMETS – JÁNOS ARANY AND MÓR JÓKAI

  • Zoltán HERMANN
Keywords: János Arany, Mór Jókai, lifework, correspondence, criticism, memoir

Abstract

The relationship between the two contemporaries moulding canons, has remained an enigma of 19th century Hungarian literature until today. Mutual respect, laconic and infrequent exchange of letters was all that their relationship came to: as if they were protagonists of two canons running parallel to each other. This strained relationship might have been caused by the fact that their relationship with Sándor Petőfi deteriorated, as well as Arany’s not very flattering review, criticism of Jókai following the views of Pál Gyulai, their clashing political views, or the parodies on Arany’s works in Jókai’s magazines (for example in Üstökös/The Comet) of humour and satire. The study also makes an attempt at giving an answer to the question why it happened that while their prestige was equally highly esteemed at the end of the 19th century, Arany’s canon became asymmetrically centralized and Jókai’s moved to the periphery in their 20th century history of interpretation.

References

Arany János. 1861. Szegény gazdagok. In S. Varga Pál s. a. r. 1998. Tanulmányok és kritikák. 394–398. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Arany János. 1949. Összes prózai művei. Budapest: Franklin.
Arany János. 1951. Összes művei: Kisebb költemények I., s. a. r. Voinovich Géza. Budapest: Akadémiai.
Arany János. 1953. Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei, s. a. r. Voinovich Géza. Budapest: Akadémiai.
Arany János. 1975–2015. Összes művei: Levelezés I–V., szerk. Sáfrán Györgyi (I–II.)–Korompay H. János (III., V.)–Új Imre Attila (IV.). Budapest: Akadémiai–Universitas–MTA Irodalomtudományi Intézet.
Arany János. 1982. Leveleskönyve, s. a. r. Sáfrán Györgyi. Budapest: Gondolat.
Dávidházi Péter. 2011. „Harmadnap”. Arany János és a feltámadás költészete. Holmi 23 (6): 708–728. http://www.holmi.org/2011/06/davidhazi-peter-%E2%80%9Eharmadnap%E2%80%9D (2017. aug. 30.)
Gyulai Pál. 1911. Jókai mint hírlapíró. In Bírálatok 1861–1903. 132–152. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Gyulai Pál. 1911. Jókai legújabb művei. In Bírálatok 1861–1903. 73–99. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Gyulai Pál. 1911. Újabb magyar regények. In Bírálatok 1861–1903. 100–131. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Jókai Mór. 1993. Arany János – Kakas Márton arcképcsarnokából. In Írói arcképek. Jókai Mór munkái: gyűjteményes díszkiadás 29., szerk. Lukácsy Sándor. 193–195. Budapest: Unikornis.
Jókai Mór. 1993a. A jövő század regénye (Szegedy-Maszák Mihály utószavával). Pozsony: Kalligram. 91.
Jókai Mór. 1993b. Egy nap Arany Jánosnál. In Írói arcképek. Jókai Mór munkái: gyűjteményes díszkiadás 29., szerk. Lukácsy Sándor. 195–199. Budapest: Unikornis.
Jókai Mór. 1997. Életemből I. In Jókai Mór munkái: gyűjteményes díszkiadás 95., szerk. Lukácsy Sándor. 16–39. Budapest: Unikornis.
Mikszáth Kálmán. 1961. Jókai Mór élete és kora II. Budapest: Akadémiai.
Nagy Miklós. 1968. Jókai. Budapest: Szépirodalmi
Sőtér István. 1941. Jókai. Budapest: Franklin.
Szabó László. 1904. Jókai élete és művei. Budapest: Budapesti Hírlap Kiadóvállalat.
Szajbély Mihály. 2010. Jókai Mór. Pozsony: Kalligram.
Published
23. 01. 2018.
Section
Članci