VOCABULARY CHANGE – FOLLOWING IN OLGA PENAVIN’S FOOTSTEPS

  • Beatrix OSZKÓ
Keywords: linguistic map, dialect, lexicon, investigation of linguistic changes

Abstract

This paper gives an account of the first phase of a research project whose aim is to investigate linguistic changes of Hungarian dialects in the Barania and Slavonia region (Croatia). In this phase of the research lexemes were examined based on the linguistic map drawn by Olga Penavin (1916–2001). The data were collected in five villages of the region. In presenting and evaluating the data, the paper examines the extent to which the results obtained support the assumption that the indigenous dialect of the region is fading away, mainly due to generation gap.

References

Csernicskó István. 1998. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely.
Göncz Lajos. 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest–Újvidék: Osiris Kiadó–Forum Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely.
Kocsis Károly. 2016. A magyar nyelvterület változása Horvátország mai területének keleti részén, az elmúlt fél évezredben. Előadás az eszéki J .J. Strossmayer Egyetemen 2016. október 21-én. http://www.mtafki.hu/kutatok/kocsis/Kocsis_Eszek_20161021.html (2016. nov. 10.)
Kontra Miklós szerk. 2016. A magyar nyelv Horvátországban. Budapest–Eszék: Gondolat Kiadó–Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet.
Lanstyák István. 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó–Kalligram Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely.
Penavin Olga. 1969. A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza. Újvidék: [Újvidéki Egyetem].
Penavin Olga. 1984. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Szépfalusi István‒Vörös Ottó‒Beregszászi Anikó‒Kontra Miklós 2012. A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Budapest‒Alsóőr‒Lendva: Gondolat Kiadó‒Imre Samu Nyelvi Intézet‒Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
Published
23. 01. 2018.
Section
Članci