LANGUAGE, IDENTITY, CULTURE – TRANSLATABILITY AND DEPENDENCY

  • Zoltán MEDVE Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Eszék, Horvátország
Keywords: Central-Europe, identity, culture, language, translatability

Abstract

Starting from the sphere of concepts including identity, language and culture, the paper examines the works written by three contemporary Croatian writers, Dubravka Ugrešić, Mirko Kovač and Miljenko Jergović, from the aspect of translatability (and the “task of the translator”) with particular regard to the connection between the constitution of partial or even complete binding of identity or culture through languag, and the issue of translatability. In the cases where general questions of personal identity are not directly and explicitly thematized, there the bearers of identity are hidden in the context of culture and language. Naturally, these kind of texts are the more impossible to translate the less the identity bearing elements of the source language are present in the culture of the target language. In the case of texts which are built on fabulation, and at the same time strongly shift towards cultural “paranomasia”, the more the translator is at home in the source language culture the more he faces (or can face) the possibility of taking in/understanding the outer/strange world, yet also with the impossibility of translating this experience into words of another language.

References

Assmann, Jan. 1999. A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.
Biti, Vladimir. 2005. Doba svedočenja: Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. Zagreb: Matica hrvatska.
Bojm, Svetlana. 2005. Budućnost nostalgije. Beograd: Geopoetika.
Bulgakov, Mihail. 1971. A Mester és Margarita. Ford. Szőllősy Klára. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Debeljak, Aleš. 1998. Bálványok alkonya. Ford. Gállos Orsolya. In Otthon és külföld. Budapest–Pécs: József Attila Kör–Jelenkor Kiadó.
Deleuze, Gilles–Guattari, Felix. 2009. Mi a kisebbségi irodalom? Ford. Karácsonyi Judit. In Kafka. A isebbségi irodalomról. 33–56. Budapest: Qadmon.
Derrida, Jaques. 1997. A másik egynyelvűsége. Ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. Pécs: Jelenkor Kiadó.
Felman, Shoshana–Laub, Dori. 1992. Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. London: Routledge.
Goethe, Johann Wolfgang von. 2007. Jegyzetek és értekezések a Nyugat-keleti díván jobb megértéséhez. Ford. Halasi Zoltán. In Kettős megvilágítás: Fordításelmélet írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, szerk. Józan Ildikó–Jeney Éva–Hajdu Péter. 159–162. Budapest: Balassi Kiadó.
Gotovac, Vlado. 1989. Látható és láthatatlan Közép-Európa. Ford. Csordás Gábor. Jelenkor 31 (8–9): 782–784.
Hofmannstahl, Hugo von. 2004. Levél. Ford. Györffy Miklós. In Az árnyék nélküli asszony. 91–108. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Kappanyos András. 2015. Bajuszbögre, lefordíthatatlan: Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer. Budapest: Balassi Kiadó.
Kiš, Danilo. 1994. Homo poeticus, mindennek ellenére. Ford. Balázs Zita. In Kételyek kora. 93–97. Pozsony–Újvidék: Kalligram Könyvkiadó–Forum Könyvkiadó.
Kiš, Danilo. 2005. Változatok közép-európai témákra. Ford. Borbély János. In Közép-európai olvasókönyv, szerk. Módos Péter. 104–117. Budapest: Osiris–Közép-európai Kulturális Intézet.
Kundera, Milan. 1984. The Tragedy of Central Europe. The New York Review of Books, Apr 26: 33–38. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/MEB404/um/Kundera_1984.pdf (2016. okt. 10.)
Matvejević, Predrag. 2001. Razgovori s Krležom. Zagreb: Prometej.
Matvejević, Predrag. 2005. Közép-Európáról. Ford. Vaszócsik Crista. In Közép-európai olvasókönyv, Módos Péter szerk. 254–263. Budapest: Osiris – Közép-európai Kulturális Intézet.
Medve A. Zoltán 2009. Kontextusok és annotációk. Budapest: Kijárat Kiadó.
Medve A. Zoltán. 2011. A pillanat kivárása. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2157/a-pillanat-kivarasa (2016. okt. 31.)
Prošev-Oliver, Borjana. 2013. O identitetu. http://behar.hr/o-identitetu/http://behar.hr/o-identitetu/ (2016. okt. 10.)
Ricoeur, Paul. 1999. Emlékezet – felejtés – történelem. Ford. Rózsahegyi Edit. In Narratívák 3: A kultúra narratívái, szerk. és a szövegeket gondozta Thomka Beáta. 51–68. Budapest: Kijárat Kiadó.
Thomka Beáta. 2009. Topográfia és retorika. Andrić másik Európája. In Déli témák. Zenta: zEtna.
Thomka Beáta. 2010. A határőrvidék spiritualizálása. In Déli témák. 7–12. Zenta: zEtna.
Tóth Tamás. 2010. A kultúrák közötti kommunikáció kérdésétől a „fordítás modelljéig”. In Szó és betű szerint a világ, szerk. Jeney Éva. 131–159. Budapest: Balassi Kiadó.
Ugrešić, Dubravka. 2008. A fájdalom minisztériuma. Ford. Radics Viktória. Budapest: LʼHarmattan.
Published
30. 01. 2018.
Section
Članci