BORDER CASES

  • József KESERŰ
Keywords: historical narrative, irony, levelling, identity, magic realism

Abstract

The study is an attempt at looking into the narrative of those writers who have broken with the tradition of presenting minority history in a pathetic way or giving a tragic depiction, but rather rethink their attitude to history and write from a demystifying aspect – among others, by introducing figures of irony and levelling. The novels In Our New Hont by Lajos Grendel and Border Case by Péter Hunčík do not only confront us with the prospect of rewriting history but also, – through the continuous reflection on border cases – with the interaction of various linguistic and cultural media. In the last section of the study the analysed novels by Grendel and Hunčík are interpreted as texts which evoke geocultural reading and are examples of Central-European magic realism.  

References

Bényei Tamás. 1997. Apokrif iratok: Mágikus realista regényekről. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Dánél Mónika. 2013. Kultúraköziség mint az irodalomtörténet provokációja: Decentralizáció, dehierarchizáció, nomadológia. In Áttetsző keretek: Az olvasás intimitása. Kolzsvár: Korunk Komp-Press.
Faris, Wendy B. 2004. Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative. Nashville: Vanderbilt UP.
Grendel Lajos. 2001. Nálunk, New Hontban. Pozsony: Kalligram.
Grendel Lajos. 2005. Mátyás király New Hontban. Pozsony: Kalligram.
Hunčík Péter. 2008. Határeset. Pozsony: Kalligram.
Keserű József. 2009. Folytonosság és/vagy megszakítottság (?) (Történeti narratíva Grendel Lajos Éleslövészet és Duba Gyula Aszály című regényeiben). In Mindez így: Tanulmányok, kritikák 1999–2009. 29–55. Dunaszerdahely: NAP Kiadó.
Németh Zoltán. 2005. A terep/munka kellemetlenségei: Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban. In A bevégezhetetlen feladat. 74–87. Dunaszerdahely: NAP Kiadó.
Papp Ágnes Klára. 2006. A mágikus realista anekdota (A mágikus realizmus és a magyar elbeszélői hagyomány találkozása – A mágikus realizmus kronotopikus jellege). In A perifériáról a centrum 3. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől, szerk. V. Gilbert Edit. 263–282. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány és Pécsi Tudományegyetem.
Rácz I. Péter. 2006. Történelem, narráció. In Bizonyos értelemben. 9–76. Dunaszerdahely: NAP Kiadó.
Thomka Beáta vál. és szerk. 1998. Narratívák 2. Történet és fikció. Budapest: Kijárat.
Warnes, Christopher. 2009. Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence. London: Palgrave Macmillan.
White, Hayden. 1997. A történelem terhe. Ford. Berényi Gábor és mtsai. Budapest: Osiris.
Published
30. 01. 2018.
Section
Članci