THE KATALIN LADIK MIRROR

  • János Vilmos SAMU
Keywords: Katalin Ladik, autobiography, philosophy of the Subject

Abstract

Élhetek az arcodon? (Can I live on Your Face?) an autobiographical work by Katalin Ladik published ten years ago is about to get a sequel titled Vadhús. The paper examines the implicit philosophy of the Subject from the perspective of conventional autobiographies in the former volumes in the context of the strong irregularities of the book. The text enhanced by multimedial elements has a structure of a complex question which conditions its reception, and its chiazmic character confronts the reader with the experience of the own Other, the internal foreign self and extimity.

References

Bakker, Scott R. 2017. On Alien Philosophy. Journal of Consciousness Studies 24 (1–2): 31–52.
Benveniste, Émile. 2002. Szubjektivitás a nyelvben. Ford. Z. Varga Zoltán. In A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay Antal–Vilcsek Béla–Szamosi Gertrúd–Sári László. 59–65. Budapest: Osiris Kiadó.
Bruss, Elisabeth. 1980. Eye for I. In Autobiography: Essays Theoretical and Critical, szerk. Olney, James. 296–321. Princeton: Princeton University Press.
Caputo, John D. szerk. 2004. Deconstruction in a Nutshell. New York: Fordham University Press.
Derrida, Jacques. 1993. Memoirs of the Blind – The Self Portrait and Other Ruins. Chicago: University of Chicago Press.
Derrida, Jacques. 2007. What Comes Before the Question. https://www.youtube.com/watch?v=Z2bPTs8fspk (2017. ápr. 25.)
Eakin, Paul. 1988. How Our Lives Become Stories Making Selves. Princeton: Princeton University Press.
Gusdorf, George. 1980. Conditions and Limits of Autobiography. In Autobiography: Essays Theoretical and Critical, szerk. James Olney. 28–48. Princeton: Princeton University Press.
Hózsa Éva. 2007. Önéletrajziság és függönyhatárok: A közvetítés „Ladik Katalin”-látványai. In Önmegalkotás és rálátás. Kód, kultúra, irodalom, régió II., szerk. Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Horváth Futó Hargita. 17–34. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Ladik Katalin. 2007. Élhetek az arcodon? Budapest: Nyitott Könyvműhely.
Lejeune, Philippe. 2003a. Az önéletírói paktum. In Önéletírás, élettörténet, napló, szerk. Z. Varga Zoltán. 17–46. Budapest: L’Harmattan.
Lejeune, Philippe. 2003b. Még egyszer az önéletírói paktumról. In Önéletírás, élettörténet, napló, szerk. Z. Varga Zoltán. 225–245. Budapest: L’Harmattan.
Published
30. 01. 2018.
Section
Članci