THE RELATIONSHIP OF VISUALITY AND TEXTUALITY IN THE HUNGARIAN PERIODICALS IN VOJVODINA

  • Anikó NOVÁK Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Szerbia
Keywords: Hungarian literature in Vojvodina, periodical culture, visuality, textuality, Új Symposion

Abstract

Periodicals have a very important role in the history of Hungarian literature in Vojvodina. The paper’s aim is to analyze the phenomenon of visuality in the Hungarian periodicals in Vojvodina. This work is the introductory part of a comprehensive research. When discussing the essence of the periodical Új Symposion, Beáta Thomka emphasizes the joint presence of both textual and visual languages. This tradition also affects other, later periodicals in the region: Symposion, Ex Symposion (published in Hungary), DNS (post-alphabetical periodical), Jelfolyam (online art magazine) and kARTon. To begin with the paper deals with questions of visuality, then summarizes the relevant observations in literature written about Új Symposion and finally, it looks into the variations on Új Symposion’s tradition, and the periodical’s continuation in presentday Hungarian literature in Vojvodina.

References

Dánél Mónika. 2006. Symposion a hallgatás asztala körül: Kép és szöveg megnyíló terei az Új Symposionban. In Kép – írás – művészet: Tanulmányok a 19–20. századi képzőművészet és irodalom kapcsolatáról, szerk. Kékesi Zoltán–Peternák Miklós. 26–43. Budapest: Ráció.
Erdősi Vanda. 2009. Ellenpont és folytatás: A Symposion-mozgalom első korszakai. http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/120/erdosi.html (2017. aug. 16.)
Ex Symposion. http://exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_article&rw_code=magunkrol (2017. aug. 16.)
Jelfolyam. http://www.jelfolyam.org.rs/# (2017. aug. 16.)
Mikola Gyöngyi. 2012. A Symposion képi fordulata. Symposion – Híd 62 (12): 4–13.
Mirzoeff, Nicholas. 2000. Mi a vizuális kultúra? Ex Symposion (32–33): 27–32.
Szajbély Mihály. 1997. A Symposion-mozgalom lezárult története. In Álmok álmodói: Irodalomtörténeti tanulmányok. 226–233. Budapest: Magvető Kiadó.
Sziveri János. 1999. Sziveri János képzőművészeti írásaiból. Ex Symposion 28–29. http://exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_issue_toc&issue_id=11 (2017. aug. 18.)
Thomka Beáta. 2009. Symposion-kollázs. In Déli témák: Kultúrák között. 119–139. Zenta: zEtna.
Tolnai Ottó. 2007. Feljegyzések a vég tónusához: Esszék. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Virág Zoltán. 2007. A margó vándorai. In A magyar irodalom történetei. III., szerk.
Szegedy-Maszák Mihály–Veres András. 536–548. Budapest: Balassi Kiadó.
Published
30. 01. 2018.
Section
Članci