HIDDEN PROVINCES OF LANGUAGE

  • István VÖRÖS
Keywords: Arany, Erben, ballad, variation, parallelism

Abstract

By studying parallels between the poetry of János Arany and Karel Jaromír Erben, the paper adds to the history of 19th century Czech and Hungarian literary relations. Next to similarities between their biographies and roles as poets, it also tackles the parallel features in the thick atmosphere of their ballads, which compared to European tendencies were written a little behind time. The structural analysis brings forth the complexity and similarities of their worldviews, too.

References

Arany János. 1893. Prózai dolgozatai. Budapest: Prochaska Ny.
Borbély Szilárd. 2006. Árkádiában: Történetek az irodalom történetéből. Debrecen: Csokonai Kiadó.
Dávidházi Péter. 1994. Húnyt mesterünk: Arany János kritikusi öröksége. Budapest: Argumentum Kiadó.
Derrida, Jacques. 1995. A szellemről. Budapest: Osiris.
Derrida, Jacques. 2003. Az idő adománya. Budapest: Gond-Palatinus.
Dobossy László szerk. 1990. A cseh irodalom kistükre a XIX. század végéig. Budapest: Európa.
Erben, Karel Jaromír. 1918. Kytice. Praha: Vaněk a Votva.
Fischer, Otokar. 1929. K české a německé baladice. Praha: Listy filologické. Gammelgaard, Karen. 2006. Kánon – literární, nebo textový? In Otázky českého kánonu. 24–30. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Haman, Aleš. 2007. Trvání v proměně: Česká literaturab devatenáctého století. Praha: Nakladatelství ARSCI.
Heé Veronika szerk. 2016. Cseh költők antológiája II. 19. századi költők. Budapest: ELTE BTK.
Illyés Gyula. 1971. Petőfi Sándor. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Keresztury Dezső. 1987. „Csak hangköre más”: Arany János 1857–1882. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Miklóssy Endre 2017. „A kalapom cilinder”: Arany János és a filozófia. Napút 19 (6): 102–109.
Otruba, Mojmír. 1994. Znaky a hodnoty. Praha: Český spisovatel. Pynsent, Robert B. 2008. Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře. Praha: Karolinum.
Sokol, Jan. 1998. Rytmus a čas. Praha: Oikoymenh. Vörös István vál. 2000. Arany János válogatott versei. Budapest: Palatinus.
Zich, Otakar. 2003. O typech básnických. In Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem (1880-1940). 205–230. Brno: Host.
Published
30. 01. 2018.
Section
Članci