APPLIED LINGUISTIC RESEARCHES – THEIR PAST, PRESENT AND FUTURE IN THE CARPATHIAN BASIN

  • Orsolya NÁDOR Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Magyarország
Keywords: descriptive and applied linguistics, interdisciplinarity, possible language roles in a society, researches in the Carpathian Basin

Abstract

As researchers in general, linguists can also be divided into two large groups: one of them is interested only in their own science – they are the descriptive linguists, while the other group also deals with various social and personal questions, which can be answered only interdisciplinarly. They are the applied linguists. Languages can be native, foreign, heritage and enviromental ones in the majority or minority position. Applied linguists try to find real answers to the questions of how a language exsists (or can/may exsist) in its own language community, how it affects the speakers’ life, and what happens in the case of social, political or psychical problems. The applied linguists try to give answers to these questions. The Carpathian basin is a multi-ethnical and multilingual region, therefore the applied linguistic researches have a very important role here. The aim of the paper is to show the main tendencies and the functions of the Hungarian applied linguistic researches in the past, present and in the future.

References

Balassa József. 1937. A magyar nyelv életrajza. Budapest: Renaissance Könyvkiadó.
Bárczi Géza. 1955. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tankönyvkiadó.
Benő Attila–Péntek János szerk. 2011. Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat. A TerminiMagyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Dunaszerdahely–Kolozsvár: Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet.
Chapelle, Carol A. ed. 2013. The Encyclopedia of Applied Linguistics. Blackwell Publishing.
Corder, S. Pit. 1973. Introducing Applied Linguistics. London: Penguin Books.
Courtenay, Badouin de. 1983. A nyelvtudomány feladatairól. In Dezső László–Maszlov, J. Sz. szerk. Orosz és szovjet általános nyelvészet. 15–32. Budapest: Tankönyvkiadó.
Csernicskó István. 1997. A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége. Szivárvány (52): 117–124.
Herman József. 1969. Beszámoló a magyarországi alkalmazott nyelvtudomány helyzetéről. Nyelvtudományi Közlemények (71): 243–259.
Kontra Miklós. 2003. Élőnyelvi kutatások határainkon belül és kívül. Magyar Tudomány 4. http://www.matud.iif.hu/03apr/kontra.html
Lanstyák István. 2002. Magyar nyelvészeti kutatások Szlovákiában és a Gramma Nyelvi Iroda. In Tanulmányok a kétnyelvűségről, szerk. Lanstyák István–Simon Szabolcs. 201–219. Pozsony: Kalligram.
Márton József. 1802. A magyar lexiconnak szükséges voltát tárgyazó elmélkedések. Bécs.
Matics Imre. 1847. Alkalmazott magyar nyelvtan. Pozsony.
Papp Ferenc. 1989. Alkalmazott nyelvtudomány: Akadémiai székfoglaló 1986. május 19. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Riedl Szende. 1859. A magyar nyelvrendszer alapvonalai: Magyar hangtan. Prága–Lipcse.
Szépe György. 1995. Modern Nyelvoktatás 1995. Modern Nyelvoktatás (1): 3–6.
Szépe György. 2005. Brassai Sámuel (többek között) mint alkalmazott nyelvész. In A nyelvész Brassai élő öröksége, szerk. Péntek János. 69–75. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület.
Szépe György–B. Szőllősy Éva. 1966. Az alkalmazott nyelvészet problémája. Modern Nyelvoktatás 7 (1–2): 157–159.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci