PHRASEMAS, PHRASEMA VARIANTS, FAMILIARITY WITH PHRASEMAS

  • Irén LÁNCZ Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, Szerbia
Keywords: proverb, idiomatic phrases, proverbial comparisons, variants, familiarity with phraseological units

Abstract

Olga Penavin’s legacy is among others also rich in phrasemas, i.e. phraseological units. The digitizing of the corpus is presently in progress. The paper first gives a brief overview of the corpus and the research carried out, and the characteristics of three studies on phraseological units written in Vojvodina. The next section deals with phraseological variants, and then presents the types of variants in the corpus of the phrasemas. The third section presents the results of a survey on the familiarity with phraseological units among Hungarian students in Vojvodina. The author compares the data of the knowledge of proverbs with data obtained in Hungary and also, illustrates how has familiarity with idiomatic phrases and proverbial comparisons developed.

References

Balázs Géza. 2004. A magyar frazémák szövegtipológiája. www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/balazsgeza.rtf. (2018. jan. 23.)
Forgács Erzsébet. 1997. Variánsképződés és szövegbe szerkesztés – közmondások Heltai Gáspár műveiben. Néprajz és Nyelvtudomány (38): 39–68. acta.bibl.u-szeged.hu/3808/1/etno_ lingu_038_039-068.pdf (2018. jan. 23.)
Forgács Tamás. 2007. Bevezetés a frazeológiába: A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Kugler Nóra–Lackó Krisztina. 2000. A névmások. In Magyar grammatika, szerk. Keszler Borbála. 152–174. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Lábadi Károly. 1986. Ahogy rakod tüzed: Drávaszögi magyar proverbiumok. Eszék: Horvátországi Magyarok Szövetsége.
T. Litovkina Anna–Wolfgang Mieder. 2005. „A közmondást nem hiába mondják”: Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
O. Nagy Gábor. 1966. Magyar szólások és közmondások. Budapest: Gondolat.
Papp György. 1984. A proverbiumok etimológiai és alaktani vizsgálatának szerepe. Hungarológiai Közlemények 16 (59): 863–900.
Penavin Olga. 1979. A proverbiumokról. A jugoszláviai magyarok szólás- és közmondáskincse alapján. Hungarológiai Közlemények 11 (39–40): 155–180.
Penavin Olga. 1980. Társadalmi ellentétek a közmondásokban és a szólásokban. Hungarológiai Közlemények 12 (42–43): 49–63.
Rajsli Ilona. 2017. Történetet hordozó szólások a vajdasági magyar frazémakorpuszban. Hungarológiai Közlemények 48 (1): 79–90.
Rozgonyiné Molnár Emma. 1981. A szólások grammatikai tulajdonságai. Magyar Nyelvőr 105 (3): 339–347.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci