DIGITAL HUMANITIES – OLD-NEW HORIZONS OF INTERDISCIPLINARITY

  • Péter KISZL
Keywords: applied linguistics, digital humanities, library and information science, cultural heritage, online content service, public collections

Abstract

Library and information science has always had a close relationship with applied linguistics. The article introduces the roots, results and emblematic projects of Hungarian digital humanities – a discipline described as new and dynamically developing –, starting from the already established and accepted connection points between the two fields of study. The paper provides details on the goals, educational and research activities, and international connections of the Centre for Digital Humanities, founded in 2017, in the orbit of the Institute of Library and Information Science of the Faculty of Humanities at Eötvös Loránd University. After listing selected European endeavours in the field of digital humanities which generated large-scale professional cooperation (most of these aimed at studying, exhibiting and archiving cultural heritage), the article outlines the priority topics of digital humanities, to serve as vision and future goals for the field. Lastly, the paper emphasises the major domestic developments, and analyses the issues related to the digitization and online management of public collections, mainly those of libraries.

References

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
Arcanum. https://www.arcanum.hu (2018. febr. 11.)
Bíró Szabolcs. 2005. Szövegfeldolgozás XML alapokon. Budapest: Neumann-ház. COST (European Cooperation in Science and Technology) Association. CA16204 Distant Reading for European Literary History http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16204 (2018. jan. 28.)
DigiPhil. A magyar irodalomtudomány filológiai portálja. Petőfi Irodalmi Múzeum, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet. http://digiphil.hu (2018. febr. 11.)
Digital Humanities Initiative. CEU. https://www.ceu.edu/dhi (2018. jan. 28.)
Digitális Bölcsészet. http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/index (2018. jan. 28.)
Digitális bölcsészet és a könyvtárak. Networkshop 2016. Debrecen: Videotorium. https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12953/workshop-digitalis-bolcseszetes-a-konyvtarak-workshop-es-eszmecsere-felkert-es-spontan-hozzaszolasokkal (2018. jan. 28.)
Digitális bölcsészet Szegeden. Videotorium. https://videotorium.hu/hu/channels/1793/digitalis-bolcseszet-szegeden (2018. jan. 28.)
Drótos László szerk. 1997. Elektronikus könyvtári értelmező szótár. http://mek.oszk.hu/00000/00079 (2018. febr. 11.)
Drótos László. 2017. Az internet archiválása mint könyvtári feladat. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 64 (7–8): 361–371.
e-magyar.hu Digitális Nyelvfeldolgozó Rendszer. https://e-magyar.hu/hu (2018. febr. 11.)
European Association for Digital Humanities (EADH). Projects. http://eadh.org/projects (2018. febr. 11.)
Elméleti nyelvészet mesterképzési szak. Szakleírás. Felvi. https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/2853/szakleiras (2018.jan. 28.)
ELTE BTK BIÖP. http://www.magyar-irodalom.elte.hu (2018. jan. 28.)
ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ. http://www.elte-dh.hu (2018. jan. 28.)
Fodor János. 2015. Kollaboratív tartalomfejlesztési projektek az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 62 (11–12): 421–441.
ERCIM News. Number 111. October 2017. https://ercim-news.ercim.eu/images/stories/EN111/EN111-web.pdf (2018. jan. 28.)
Hálózati tankönyvek, szöveggyűjtemények. ELTE BTK.
Horváth Iván. 2000. Magyarok Bábelben. Szeged: JATEPress.
Horváth Iván. 2006. Gépeskönyv. (Opus Irodalomelméleti Tanulmányok, 9). Budapest: Balassi.
Horváth Károly. 1959. Klasszikusaink kritikai kiadásairól. Magyar Tudomány 66 (4): 63–76.
A humán tudományok és a gépi intelligencia. MTA Eseménynaptár. http://mta.hu/esemenynaptar/2017-11-20-a-human-tudomanyok-es-a-gepi-intelligencia-1483 (2018. jan. 28.)
KOPI plágiumkereső. MTA SZTAKI. https://kopi.sztaki.hu (2018. febr. 11.)
Kiefer Ferenc–Szépe György összefogl. 1962. Munkaértekezlet a matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdéseiről. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 19 (1–4): 322–335.
Kiszl Péter. 2017. Könyvtártudomány 2017-től – a katedra szemszögéből. Könyv és Nevelés 19 (1): 26–37.
Kiszl Péter–Csík Tibor szerk. 2017. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság III. Konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival. 2017. november 27–28. Budapest: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet.
Klaniczay Tibor. 1962. A textológiai munka problémái. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 19 (1–4): 339–349.
Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport. Debreceni Egyetem. http://textologia.unideb.hu (2018. febr. 11.)
Kokas Károly. 2016. Digitális bölcsészet 2016. A bölcsészek és az informatikai megközelítés: régen és most. In MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára,szerk. Nyerges Judit–Verók Attila–Zvara Edina. 405–412. Budapest: Kossuth.
Koltay Tibor–Prókai Margit. 2010. Terminológiai változások a XX–XXI. századi könyvtártudományban. Magyar Terminológia 3 (2): 269–283.
Koltay Tibor–Prókai Margit. 2012. A nyelvtudomány és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól. Magyar Nyelvőr 136 (3): 340–351.
Koltay Tibor. 2013a. A digitális bölcsészet és a könyvtártudomány. Könyvtári Figyelő 59 (2): 247–250.
Koltay Tibor. 2013b. Könyvtártudomány és digitális bölcsészet: az információ tudományai? Információs Társadalom 13 (2): 26–37.
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia. 2017–2025. http://www.kormany.hu download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Digitalizl% C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf (2018. febr. 11.)
Magyar Elektronikus Könyvtár. Országos Széchényi Könyvtár. http://mek.oszk.hu (2018. febr. 11.)
Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Textológiai Munkabizottsága. http://textologia.iti.mta.hu (2018. febr. 11.)
Moldován István. 1995. A Magyar Elektronikus Könyvtárról. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 42 (3): 97–103.
A MorphoLogic és a magyar számítógépes nyelvészet. Neumann János Számítógéptudományi Társaság Informatikatörténeti Fórum (NJSZT iTF). Nagy Számítástechnikai Műhelyek rendezvénysorozat. http://itf2.njszt.hu/itf_rendezvenyek/a-morphologices-a-magyar-szamitogepes-nyelveszet (2018. febr. 11.)
Országos Könyvtári Rendszer (OKR) Projekt. Országos Széchényi Könyvtár. http://www.oszk.hu/okr-projekt (2018. febr. 11.)
Palkó Gábor. 2014. Digitális filológia: Kritikai szövegkiadások online szolgáltatása:elméleti és gyakorlati problémák. Networkshop. Pécs. Videotorium. https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/8488/digitalis-filologia-kritikai-szovegkiadasokonline-szolgaltatasa-elmeleti-es-gyakorlati-problemak (2018. jan. 28.)
Palkó Gábor. 2015. Digitális filológia 2. Online kritikai szövegkiadások a gyakorlatban. Networkshop. Sárospatak: Videotorium. https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/10590/digitalis-filologia-2-online-kritikai-szovegkiadasok-a-gyakorlatban(2018. jan. 28.)
Palkó Gábor. 2016. Mit jelent a digitális filológia a szemantikus web korában? A DigiPhil projektről. Magyar Tudomány 177 (11): 1316–1322.
Péter Róbert. 2016. A Big Data kihívás és lehetőség a bölcsészettudományokban: digitális szövegek és metaadatok távoli olvasása. Magyar Tudomány 177 (11): 1323–1330.
PPKE BTK. Digitális bölcsészet MA. https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/angol-amerikai-intezet/elmeleti-nyelveszet-tanszek/szakajanlo-es-kepzesek/digitalisbolcseszet-ma (2018. jan. 28.)
Szakbizottsági reagálások az új szakszerkezet megjelenésére. Akkreditációs Értesítő: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Hivatalos Lapja 20 (2): 5.
Számítógép az irodalomtudományban 2015. Workshop. http://dhu2015.mit.bme.hu (2018. jan. 28.)
Számítógépes nyelvészet a Pázmányon. PPKE BTK. http://szamgepnyelv.btk.ppke.hu (2018. jan. 28.)
TANIT morphological analyzer. http://dighum.bibl.u-szeged.hu/tanit (2018. febr. 11.)
Tószegi Zsuzsanna. 1998. Elképzelések a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtárról. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 45 (1): 29–34.
Tószegi Zsuzsanna. 2002. A hazai digitális könyvtárak szerepe a kulturális örökség digitalizálásában és hozzáférhetővé tételében. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 49 (4): 143–148.
Vincze Veronika szerk. 2018. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. MSZNY 2018. Szeged, 2018. január 18–19. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet.
Wong, S. H. R. 2016. Digital Humanities: What Can Libraries Offer? Portal: Libraries and the Academy 16 (4): 669–690.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci