AN ESCAPE OF MEN WITH GLASSES UP TO THE WALLS

  • Gábor GELENCSÉR ELTE, Bölcsészettudományi Kar, MMI, Filmtudomány Tanszék, Budapest, Magyarország
Keywords: hungarian film, new economic mechanism, social history, examination of content and motives

Abstract

Hungarian cinematography in the state socialist era was essentially part of the political discourse: on the one hand, there was censorship, on the other hand, by the advancement of the author’s film, filmmakers also identified with the social analysis or criticism attitude. The subperiods of the forty-year span between 1948 and 1989 were in fact determined by the dynamics of state control and creative expression, and the various genres and stylistic forms of formulating and expressing this social phenomena. Following the development of the well-identified political phenomena in films are particularly suitable for examining the social character of the Hungarian film. Such was the introduction of the new economic mechanism in 1968, followed by its slow revocation. The subject may, by its very nature, appear in stories in which engineers, politicians, and factory directors find themselves in workplace conflicts. The paper seeks to find out what kind of style and genre patterns did the topic of the new economic mechanism bring about, and what social meanings did these patterns express. The conclusions can, in a broader sense, also be valid for the cinematography of the State Socialist era.

References

magyar film, új gazdasági mechanizmus, társadalomtörténet, tartalom- és motívumvizsgálat

IRODALOM
1970. A társadalmi mobilitás „itt és most”. Beszélgetés a Kitörés alkotóival. Filmkultúra 6 (6): 5–13.
Berend T. Iván. 1980. Utunk a hetvenes évtizedig. In Kende László szerk. Az 1970-es évtized a magyar történelemben. 16–41. Budapest: Kossuth.
Berend T. Iván. 1988. A magyar gazdasági reform útja. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Bognár József. 1980. Strukturális váltásunk társadalmi-gazdasági összetevői és ellentmondásai. In Kende László szerk. Az 1970-es évtized a magyar történelemben. 42–78. Budapest: Kossuth.
Heller Ágnes. 1968. A konzervatív, a reformer, a lázadó. Falak. Filmkultúra 4 (3): 37–44.
Huszár Tibor. 1968. A „cselekvő” film nem helyettesítheti a politikát – a jó politika nem nélkülözheti a „cselekvő” filmet. Filmkultúra 4 (4): 12–15.
Huszár Tibor. 1986. Az MSZMP értelmiségpolitikájának néhány időszerű kérdése. In Huszár Tibor szerk. A magyar értelmiség a 80-as években. 7–52. Budapest: Kossuth.
Józsa Péter. 2001. Tíz esztendő. Alakulások a magyar értelmiségben 1976–1977 között. In Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva szerk. Évkönyv 2001. 42–68. Budapest: 1956-os Intézet.
Kovács András. 1968. Falak. Budapest: Magvető.
Kovács András. 1969. A valóság ellentmondásainak felelős kutatása az új magyar film különféle irányzataiban. Filmkultúra 5 (1): 5–11.
Kovács András Bálint. 2005. A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 1950–1980. Budapest: Palatinus.
Kulcsár Kálmán. 1980. Gazdasági „kihívás”, társadalmi „válasz”. In Kende László szerk. Az 1970-es évtized a magyar történelemben. 79–110. Budapest: Kossuth.
Létay Vera. 1966. „A mi nemzedékünk”. Tizenöt éve végeztek a filmfőiskola első diplomásai. Filmkultúra 2 (1): 40–58.
Liska Tibor. 1988. Ökonosztát. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Lukács György. 1968. „A filmnek a mai magyar kultúrában úttörő szerepe van”. Filmkultúra 4 (3): 22–36.
Solymosi Zsuzsa–Székelyi Mária. 1984. A mérnökökről. Budapest: A Művelődési Minisztérium Marxizmus–Leninizmus Oktatási Főosztálya.
Solymosi Zsuzsa–Székelyi Mária. 1986a. A mérnökökről. Közhelyek, tények, következtetések. In Huszár Tibor szerk. A magyar értelmiség a 80-as években. 188–204. Budapest: Kossuth.
Solymosi Zsuzsa–Székelyi Mária. 1986b. A mérnökök jövedelmi helyzete. In Huszár Tibor szerk. A magyar értelmiség a 80-as években. 269–294. Budapest: Kossuth.
Szakál Anna. 2018. Az értelmiségi karakter változása az 1960-as–1970-es évek magyar filmjeiben. A mérnök karakter jelenléte és változása az 1950 és 1980 közötti magyar játékfilmekben. Budapest: ELTE BTK Filmtudomány Tanszék. [Kézirat]
Tamás Pál. 1986. A mérnökség és a technológiapolitikai stílusok. In Huszár Tibor szerk. A magyar értelmiség a 80-as években. 149–187. Budapest: Kossuth.

Filmográfia

A Magyar Filmgyártó Vállalat rendezői és dramaturgiai munkaközössége: Gyarmat a föld alatt (1951)
Bacsó Péter: Ereszd el a szakállamat! (1975)
Bacsó Péter: Fejlövés (1968)
Bacsó Péter: Harmadik nekifutás (1973)
Bacsó Péter: Jelenidő (1971)
Bacsó Péter: Kitörés (1970)
Bacsó Péter: Riasztólövés (1977)
Bacsó Péter: Szikrázó lányok (1974)
Gábor Pál: Tiltott terület (1968)
Gyarmathy Lívia: Ismeri a Szandi mandit? (1969)
Herskó János: Város alatt (1953)
Hintsch György: A veréb is madár (1968)
Kovács András: Falak (1968)
Kovács András: Staféta (1970)
Magyar József: Illatos út a semmibe (1973)
Makk Károly: Megszállottak (1961)
Máriássy Félix: Kis Katalin házassága (1950)
Máriássy Félix: Teljes gőzzel (1951)
Mészáros Márta: Szabad lélegzet (1973)
Simó Sándor: A legszebb férfikor (1971)
Simó Sándor: Szemüvegesek (1969)
Szabó István: Álmodozások kora (1964)
Szalkai Sándor: Ki van a tojásban? (1973)
Szemes Mihály: Érik a fény (1970)
Szörény Rezső: BÚÉK! (1978)
Várkonyi Zoltán: Emberrablás magyar módra (1972)
Várkonyi Zoltán: Keserű igazság (1956)
Várkonyi Zoltán: Szemtől szembe (1970)
Published
28. 01. 2019.
Section
Članci