THE PHENOMENON OF EMPHATY AND ITS VOJVODINIAN ASPECTS

  • Beáta GRABOVAC Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Keywords: empathy, gender disparity, empathy quotient

Abstract

This paper deals with the phenomenon of empathy, and it gives an overview of several related theoretical standpoints and concepts. The results so far have shown gender differences in the ability to empathize and systemize: women are on the whole more empathetic while men tend to have a systemizing mind according to Simon Baron-Cohen. Following this line of research the work presents the concepts of empathy (and systemizing). As well as the nowadays frequently used methods for measuring empathy. It sums up the results obtained so far on gender differences regarding empathy, which is the first step towards further studies. In the light of all this, the paper also deals with results obtained from regions where Hungarian is spoken, partly with results from Vojvodina, which also underpin the international results showing gender differences in empathy.

References

Auyeung, Bonnie–Wheelwright, Sally–Allison, Carrie–Atkinson, Matthew–Samarawickrema, Nelum–Baron-Cohen, Simon. 2009. The children’s empathy quotient and systemizing quotient: Sex differences in typical development and in autism spectrum conditions. Journal of autism and developmental disorders 39 (11): 1509–1521.
Baron-Cohen, Simon. 2002. The extreme male brain theory of autism. Trends in cognitive sciences 6 (6): 248–254.
Baron-Cohen, Simon. 2006, 2003. Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy. Budapest: Osiris Kiadó.
Baron-Cohen, Simon–Richler, Jennifer–Bisarya, Dheraj–Gurunathan, Nhishanth–Wheelwright, Sally. 2003. The systemizing quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high–functioning autism, and normal sex differences. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences 358 (1430): 361–374.
Baron-Cohen, Simon–Wheelwright, Sally. 2004. The empathy quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of autism and developmental disorders 34 (2): 163–175.
Baron-Cohen, Simon–Wheelwright, Sally–Jolliffe, A. Therese. 1997. Is there a „language of the eyes”? Evidence from normal adults, and adults with autism or Asperger syndrome. Visual cognition 4 (3): 311–331.
Baron‐Cohen, Simon–Wheelwright, Sally–Hill, Jacqueline–Raste, Yogini–Plumb, Ian. 2001a. The “Reading the Mind in the Eyes” test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high‐functioning autism. Journal of child psychology and psychiatry 42 (2): 241–251.
Baron-Cohen, Simon–Wheelwright, Sally–Spong, Amanda–Scahill, Victoria–Lawson, John. 2001b. Are intuitive physics and intuitive psychology independent? A test with children with Asperger Syndrome. Journal of Developmental and Learning Disorders 5 (1): 47–78.
Billington, Jac–Baron-Cohen, Simon–Wheelwright, Sally. 2007. Cognitive style predicts entry into physical sciences and humanities: Questionnaire and performance tests of empathy and systemizing. Learning and Individual Differences 17 (3): 260–268.
Buda Béla. 1978. Az empátia – a beleélés lélektana. Budapest: Gondolat.
Dewaele, Jean-Marc–Wei, Li. 2012. Multilingualism, empathy and multicompetence. International Journal of Multilingualism 9 (4): 352–366.
Gál Zita. 2015. A tudatelmélet életkori különbségei, kapcsolata a munkamemória kapacitással és a társas pozícióval. Doktori disszertáció. 1–175. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
Lawrence, E. J., Shaw, P., Baker, D., Baron-Cohen, S., & David, A. S. 2004. Measuring empathy: reliability and validity of the Empathy Quotient. Psychological medicine 34 (5): 911–920.
Lippai Edit szerk. 2018. Változás az állandóságban. In Kivonatkötet. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Tudományos Országos Nagygyűlése. 80–81. Budapest: 2018. május 31–június 2.
Nagy Henriett–Oláh Attila. 2013. A pozitív pszichológia. In Affektív pszichológia. Az emberi késztetések és érzelmek világa, szerk. Bányai Éva. 557–579. Budapest: Medicina.
Pléh Csaba–Forgács Bálint–Fekete István. 2017. Nemi sztereotípiák hatásai magyar egyetemistáknál: egy empirikus elővizsgálat adatai. In Társadalmi nemek. Elméleti megközelítések és kutatási eredmények, szerk. Kovács Mónika. 103–115. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Published
28. 01. 2019.
Section
Članci