FEMININE SENSIBILITY IN THE LITERATURE OF BÁCSKA AT THE TURN OF THE CENTURY

  • Ferenc MÁK
Keywords: 19th century Hungarian literature, Zombor, feminine writing

Abstract

In the decades following the Compromise of 1867, first around the schools and later, after the formation of literary societies and associations also in the press, a kind of intellectuality developed which moulded and fashioned the self-knowledge and consciousness of the emerging and rising middle class in the spirit of national commitment at the moment of discovering the bonding with their environment. Alongside with them were founded all those scientific forums which intensively modelled the life of the community. These decades, rich in experience, witnessed the flourishing of Hungarian literature in all its genres. In poetry, in the verses of Matild Janda, Jolán Molnárné Radich, Emma Radványné Ruttkay and Alba Nevis (Ilona Unger) feminine sensibility emerged as delicate tints of lyric poetry and the echos of world vision and human relationships in the depths of the soul.

References

Alba Nevis. 1908. Bolti leányok. Budapest: Légrády Testvérek.
[Anonim]. 1909. Alba Nevis balesete. Fiumei Estilap, júl. 24.
Alba Nevis é. n. [1910]: Nász előtt. Budapest: Légrády Testvérek könyvnyomdája.
Alba Nevis. 1911. Egy szerelmes lány könyvéből: Alba Nevis versei. Budapest: Athenaeum.
[Anonim]. 1913. Láncban. Dr. Radványné Ruttkay Emma versei. Bácska, jan. 21.
[Anonim]. 1929. Alba Nevis. In Zsidó Lexikon, szerk. Ujvári Péter. Budapest: A Zsidó Lexikon kiadása.
[Anonim]. 1934. „Kivételes és kiváltságos a mai ember élete”: Meghitt beszélgetés Alba Nevis-szel. Reggeli Újság, júl. 22.
Bori Imre. 2007. A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Cs. J. M. 1911. Poétanők és feminizmus. Bácska, márc. 31.
Csoór Gáspár é. n. [1909]. Bácska társadalmi élete ezer arcképpel. Bács-Bodrog vármegye jótékonysági és kultúregyesületeinek közreműködésével szerkesztette Csoór Gáspár; Budapest: Kiadja a József kir. herceg Szanatórium Egyesület.
F-ch [Friedrich Anna]. 2008. Falunap Bezdánban – Néhány adalék az 1772-ben mezővárossá nyilvánított település szellemi múltjából. Családi Kör, ápr. 10.
Herceg János. 1999a. Emlékeinkről. In Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Összegyűjtötte, az előszót és a jegyzeteket írta Pastyik László. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Herceg János. 1999b. Irodalmi társaság a régi Bácskában. In Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Összegyűjtötte, az előszót és a jegyzeteket írta Pastyik László. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Herceg János. 2003a. Táj és irodalom. In Összegyűjtött esszék, tanulmányok III. Összegyűjtötte, az előszót és a jegyzeteket írta Pastyik László. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Herceg János. 2003b. Hírlapok és hírlapírók. In Összegyűjtött esszék, tanulmányok III. Összegyűjtötte, az előszót és a jegyzeteket írta Pastyik László. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Janda Matild. 1903. Versek. Budapest: k. n.
[Janda Matild. 1911]: Cs. Janda Matild versei. Budapest: Budapesti Hírlap nyomdája.
Kaffka Margit. 1910. Alba Nevis: Nász előtt. Nyugat, ápr. 16.
Káich Katalin. 1970. A zombori Tóth Kálmán Kör. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 2 (4): 71–78.
Molnárné Radich Jolán. 1903. Csak szívből lehet… Bácska, dec. 18.
Radich Jolán. 1907. Szürke felhők. Budapest: Singer és Wolfner bizománya.
Radványné Ruttkay Emma. 1909. Koldus vagyok. Bácska, máj. 4.
Radványné Ruttkay Emma. 1913. Láncban: versek. H. n.: k. n.
Published
28. 01. 2019.
Section
Članci