1919: THE YEAR OF AWAKENING MINORITY LITERARY CONSCIOUSNESS IN NAGYBECSKEREK

  • Ferenc NÉMETH Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Keywords: Nagybecskerek, 1919, literary initiatives, minority literary consciousness

Abstract

The present study is based on the example of Nagybecskerek, takes into consideration the cultural/literary happenings, manifestations, and also the relevant social background events of the time, and presents the beginnings of minority Hungarian literary, first utterances and characteristics. The writers of the former county seat, in the absence of adequate institutional background, and the austerity measures of the Serb-Croatian-Slovenian Kingdom, which came into effect on 1st of December 1918. were the first to emerge as creative enthusiasts circles, informal discussions. From these roots later emerged the Hungarian newspaper and book publishing and the Hungarian literature in Vojvodina, for which one of the important pillars were the great writers of Nagybecskerek. Not only because the first novel of Hungarian literature in Vojvodina was published in 1919 (János Tarkó: While the Great Storm had left...), but also because it was the pioneer of the minority Hungarian literature publishing (Renaissance – 1920, Fáklya – 1922) and literary organization (Ady Társaság – 1923).

References

Anonim. 1918a. Spanyol náthában elhaltak. Torontál, nov. 30. 2.
Anonim. 1918b. Tífuszban meghaltak. Torontál, nov. 30. 2.
Anonim. 1918c. Az iskolák továbbra is zárva maradnak. Torontál, nov. 30. 2.
Anonim. 1918d. Visszajött orosz fogoly. Torontál, nov. 30. 2.
Anonim. 1918e. A délszláv állam kialakulása. Torontál, dec. 2. 1.
Anonim. 1918f. A záróra újra 11. Torontál, dec. 3. 2.
Anonim. 1918g. Ankét a nagybecskereki munkanélküliség ügyében. Torontál, dec. 4. 2.
Anonim. 1918h. A pénzügyigazgató lakásán megint betörők jártak. Torontál, dec. 4. 2.
Anonim. 1918i. Vakmerő betörők a Guttmann-féle üzletben. Torontál, dec. 5. 2.
Anonim. 1918j. Zsupánszky Szlavkó dr. kinevezése. Torontál, dec. 6. 2.
Anonim. 1918k. Szerb napilap Nagybecskereken. Torontál, dec. 6. 2.
Anonim. 1918l. Az interurbán magánhasználata. Torontál, dec. 7. 2.
Anonim. 1918m. A vasúti forgalom. Torontál, dec. 7. 2.
Anonim. 1918n. A bánáti szénellátás. Torontál, dec. 9. 2.
Anonim. 1918o. Takarékoskodjunk a villanyvilágítással. Torontál, dec. 7. 2.
Anonim. 1918p. Zsemlye. Torontál, dec. 10. 2.
Anonim. 1918r. Az 1919. év. Torontál, dec. 18. 2.
Anonim. 1918s. Szilveszter-est. Torontál, dec. 20. 2.
Anonim. 1919a. A Nagybecskereki Zenekedvelők Egyesülete rendes évi közgyűlést tart. Torontál, febr. 11. 2.
Anonim. 1919b. Korlátozva van a gyülekezési jog. Torontál, dec. 16. 2.
Anonim. 1919c. Hazahozzák a Budapesten rekedt főiskolai hallgatókat. Torontál, júl. 4. 2.
Anonim. 1919d. Tarkó János regénye: Amíg a nagy vihar tombolt… Torontál, febr. 28. 3.
Anonim. 1919e. Lloyd-estély a Koronában. Torontál, nov. 6. 2.
Anonim. 1919f. Becskereki Futár. Torontál, nov. 16. 3.
Anonim. 1920. A Becskereki Futár első száma. Torontál, jan. 3. 3.
Bori Imre. 1998. A jugoszláviai magyar irodalom története. 77. Újvidék–Belgrád: Forum Könyvkiadó–Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Csuka János. 1995. A délvidéki magyarság története 1918–1941. 54–55. Budapest: Püski.
Farkas Frigyesné Lichneckert Margit szerk. 1940. Bokréta. A jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja. 1919–1940. 216–217. Szabadka: Fischer Testvérek.
Gyenes Viktor. 1919. Fenség! Torontál, nov. 9. 3.
Káich Katalin. 1978. A becskereki Ady Társaság (1923–1925?). Hungarológiai Közlemények, (36–37): 93–100.
Németh Ferenc. 1986. A becskereki Renaissance (egy irodalmi vállalkozás margójára). Üzenet, 12. 751–752.
Németh Ferenc. 1986a. Adalékok Somfai bánáti éveihez. Üzenet, 1–2. 19–23.
Németh Ferenc. 1987. „A Szabad Szó ollóz…”. Rehorovszky Jenő becskereki éveiről. Üzenet, 6.
Németh Ferenc. 1988. A Mi csoporttól a Renaissance-ig. Magyar Szó, Kilátó, nov. 5. 16.
Németh Ferenc. 2016. Tarkó Jánosról és a jugoszláviai magyar irodalom „első” regényéről. In Uő: Írók és kötődések. 111–116. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
Tarkó János. 1919. Amíg a nagy vihar tombolt… Nagybecskerek: Haász testvérek.
Vékony Náci [László B. Jenő]. 1920a. Szerkesztő úr. Becskereki Futár, jan. 17. 8.
Vékony Náci [László B. Jenő]. 1920b. Szerkesztő úr kolosszális. Becskereki Futár, márc. 20. 9.
Published
28. 01. 2019.
Section
Članci