DEEPER THAN COMPASSION

  • Zoltán VIRÁG
Keywords: memory, identity, ethnic conflicts, Yugoslavia, Titoism, nostalgia

Abstract

This train of thought follows the interrelation between Ferenc Fejtő’s search for identity, course of intellectual orientation and political sympathies. The paper focuses on examining the intellectual and cultural context of the author’s concept which considers the region as a peculiarly divided, 20th century, metaphoric alliance, namely, sees it as a conglomerate of the historical heritage of national(ity) groupings doomed to be dependent on a more moderate and weakening economic background. An extra emphasis is given to Fejtő’s inkling that the linguistic-rhetoric and power organising mechanisms of Yugoslavia headed by Josip Broz Tito and built on his heritage created their own nostalgic simulation.

References

Angyal Endre. 1968. Petar Dobrović: Az ember, művész és politikus. Pécs: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete.
Ćurković-Major Franciska. 2002. Zágráb képe Fejtő Ferenc Érzelmes utazás című regényében. Tiszatáj, 56 (10): 77–87.
Denegri, Ješa. 2012. Modernizam/Avangarda: Ogledi o međuratnom modernizmu i istorijskim avangardama u jugoslovenskom umetničkom prostoru. Beograd: Službeni glasnik.
Fejtő Ferenc. 1957. Belgrádi levél. Irodalmi Ujság, aug.1. 2.
Fejtő Ferenc. 1961. Gyilasz szabadon. Irodalmi Ujság, febr. 3. 3.
Fejtő Ferenc. 1962. Gyilasz. Irodalmi Ujság, ápr. 15. 5.
Fejtő Ferenc. 1994. Nemzetek, kisebbségek, Európa. Ford. Osvát Anna. Európai Utas 5 (3): 14–15.
Fejtő Ferenc. 2001. A horvát–szerb megegyezés. Magyar Hírlap, jún. 8. 7.
Fejtő Ferenc. 2007. Budapesttől Párizsig – Párizstól Budapestig: Visszaemlékezések és beszélgetések. Ford. Balabán Péter. Budapest: Kossuth Kiadó.
Fejtő Ferenc. 2008. Érzelmes utazás. Harmadik, bővített kiadás. Budapest: Kossuth Kiadó.
Jančar, Drago. 1992. Emlékek Jugoszláviáról. Ford. Gállos Orsolya. In Az eltört korsó: Válogatás a legújabb szlovén esszéirodalomból. Ford. Gállos Orsolya, Reiman Judit. 111–138. Pécs: Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó.
Kérdések a Laibach csoportnak (A Rockerilla magazin nyomán). 2006. Ford. Domokos Tamás. In Extázis és agónia: Független zenei /h/arcterek. Fosszília (különszám) 7 (4), vál. és szerk. Virág Zoltán. Szeged: JABE a Hallgatókért Kiadói Alapítvány – POMPEJI Alapítvány.
Krleža, Miroslav. 1965. Agrami gyermekkorom 1902–1903. Ford. Ács Károly. In Uő: Versek, emlékiratok. Ford. Ács Károly, Csuka Zoltán. 231–293. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Krleža, Miroslav. 1982. Napló 1958–1969 (részletek), vál. és ford. Túri Gábor. Híd 46 (7–8): 849–936.
Perica, Vjekoslav. 2002. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York: Oxford University Press.
Sokcsevits Dénes. 2011. Horvátország a 7. századtól napjainkig. Budapest: Mundus Novus Kft.
Suvin, Darko. 2016. Splendour, Misery, and Possibilities: An X-Ray of Socialist Yugoslavia. Leiden–Boston: Brill.
Tamás István. 1927. 5 világrész a Szajna partján. Subotica: Minerva Rt.
Unkovski-Korica, Vladimir. 2016. The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia: From World War II to Non-Alignment. London–New York: I. B. Tauris & Co. Ltd.
Velikonja, Mitja 2014. New Yugoslavism in Contemporary Popular Music in Slovenia. Trans. Olga Vuković. In Post-Yugoslavia: New Cultural and Critical Perspectives, eds. Dino Abazović, Mitja Velikonja. 57–95. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Velikonja, Mitja. 2015. Mapping Nostalgia for Tito: From Commemoration to Activism. In Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, eds. Srećko Horvat, Igor Štiks, London–New York: Verso Press.
Published
28. 01. 2019.
Section
Članci